Cztery kroki do zwiększenia skuteczności procesu wyboru biegłego rewidenta

633
views

CZTERY ETAPY WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA
Proces przygotowania do wyboru biegłego rewidenta należy realizować krok po kroku. Wybór biegłego rewidenta zalecamy przeprowadzić w czterech etapach:

  1. gromadzenie informacji
  2. wstępna selekcja biegłych rewidentów/firm audytorskich, którzy zostaną zaproszeni do udziału w procesie wyboru
  3. opracowanie kryteriów wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej
  4. gradacja kryteriów

Szczegółowe informacje nt. w/w etapów znadują się w opracowaniu PIBR https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/FEE-Wybor-bieglego-rewidenta-Cztery-kroki-do-zwiekszenia-skutecznosci-procesu-wyboru-bieglego-rewidenta.pdf (2016)

Więcej informacji również na https://www.pibr.org.pl/static/items/publishing/FEE-Wybor-bieglego-rewidenta-W-kierunku-dobrych-praktyk.pdf (2012)