Dobre Praktyki Komitetu Audytu /projekt Polskiego Instytutu Dyrektorów/

141
views

Działając na rzecz wzmocnienia ładu korporacyjnego, Fundacja Polski Instytut Dyrektorów przygotowała zbioru /projekt/ “Dobrych Praktyk Komitetów Audytu” (DPKA) i przedkłada je do konsultacji.

DPKA to zasady które będą stosowane przez spółki na zasadzie dobrowolnej oraz w zakresie w jakim uznają to za najbardziej odpowiednie, biorąc pod uwagę wielkość i rodzaj spółki oraz zakres jej działalności. Celem tych zasad jest wsparcie komitetów audytu w wykonywaniu zadań, stąd decyzję o tym, czy DPKA będą stosowane i w jakim zakresie podejmie w szczególności komitet audytu. Zasady te zostały opracowane biorąc pod uwagę najlepsze praktyki występujące na rynku i szczególnie w przypadku mniejszych spółek ich zastosowanie mogłoby być nieproporcjonalne, podobnie jak nieadekwatne dla takich jednostek mogą być niektóre rozwiązania i mechanizmy wynikające z DPKA, w sytuacji, gdy dysponują one innymi rozwiązaniami bardziej optymalnymi z punktu widzenia danego podmiotu. Jeśli spółka oceni, iż wprowadzenie niektórych zasad  jest zbyt trudne lub uciążliwe szczególnie na początku, DPKA mogą być traktowane jak podręcznik a praktyki w nim zawarte mogą być wprowadzane stopniowo.

Konsultacje trwają do 7 maja 2021 r.

Więcej informacji na: http://fpid.org.pl/

Treść projektu DPKA na: http://www.fpid.org.pl/uploads/DPKA%20projekt%20do%20konsultacji_23.04.2021.pdf


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008