Komitety w radach nadzorczych spółek z WIG-20

347
views

Dane wg stanu na dzień 19.08.2021 rok.

Opracowanie: Piotr Rybicki, NadzórKorporacyjny.pl