Konferencja Rada Nadzorcza

12 edycja Konferencji Rada Nadzorcza odbędzie się 21 listopada 2022 roku. Więcej na stronie: https://KonferencjaRN.pl/

27 października 2021 r. odbyła się XI Konferencja Rada Nadzorcza

Zobacz video i prezentacje: https://nadzorkorporacyjny.pl/xi-konferencja-rada-nadzorcza-podsumowanie/

Program

10.00 Rozpoczęcie XI Konferencji Rada Nadzorcza
10.10 Wystąpienie inauguracyjne – dr Krzysztof Grabowski
10.30 Rada nadzorcza – punkt widzenia analityków finansowych i inwestorów – prof. Krzysztof Jajuga
10.45 Co czeka rady nadzorcze w 2022 roku – felieton Piotra Rybickiego
11.00 KSH w gąszczu pytań (i odpowiedzi) 2.0 (Filip Ostrowski, Marcin Barłog, Piotr Rybicki)
12.00 Współpraca dyrektora finansowego z radą nadzorczą (Filip Gorczyca, Rafał Kozłowski, Piotr Rybicki)
13.00 Rola rad nadzorczych w firmach rodzinnych – praktyczne przykłady z życia i korzyści z powołania profesjonalnej rady nadzorczej (Maja Jabłońska)
14.00 Szacunki księgowe – czyli o trudnej sztuce rozmów biegłych rewidentów z interesariuszami (Piotr Woźniak, Dominik Biel)
15.00 Współpraca z radą nadzorczą – oczami biegłych rewidentów (Agnieszka Baklarz, Barbara Misterska-Dragan, Monika Kaczorek, Jarosław Dac, Roman Seredyński, Piotr Rybicki)
16.00 Fikcyjna odpowiedzialność rad nadzorczych – czy na pewno? Rozmowa z Piotrem Karlikiem

Prelekcje dodatkowe (od godz. 17.00 na kanale YouTube Nadzór Korporacyjny)

– Sygnalista z perspektywy rady nadzorczej i pracowników nadzoru właścicielskiego (Marzena Rosler-Borakiewicz)
– Jak być niezależnym członkiem rady nadzorczej i nie zwariować? (Piotr Rybicki, Milena Olszewska-Miszuris)
– Rady nadzorcze oczami inwestorów indywidualnych (Michał Masłowski)
– Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem (Michał Rogatko)

Udział w XI Konferencji Rada Nadzorcza potwierdzili (w kolejności alfabetycznej):
Agnieszka Baklarz – Dyrektor Departamentu Kontroli w Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dr nauk ekonomicznych
Marcin Barłog – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Dominik Biel – biegły rewident, Partner, dział audytu UHY ECA
Jarosław Dac – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Filip Gorczyca – biegły rewident, ACCA, członek zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych, członek rad nadzorczych spółek giełdowych
Krzysztof Grabowski – Człowiek Corporate Governance 2020, dr nauk prawnych, niezależny ekspert rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego
Maja Jabłońska – radca prawny, counsel w Grant Thornton
Krzysztof Jajuga – Profesor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prezes CFA Society Poland
Monika Kaczorek – Zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Piotr Karlik – adwokat, dr nauk prawnych, prawnik w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Rafał Kozłowski – CFO PKO Banku Polskiego w latach 2018-2021, członek rad nadzorczych
Michał Masłowski – Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
Barbara Misterska-Dragan – Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Milena Olszewska-Miszuris – ACCA, CFA, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Członkini Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie
Filip Ostrowski – Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Michał Rogatko – dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, praktyk w radach nadzorczych
Marzena Rosler-Borakiewicz – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Piotr Rybicki – biegły rewident, praktyk w radach nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”
Roman Seredyński – biegły rewident, Partner zarządzający UHY ECA, dr nauk ekonomicznych
Piotr Woźniak – biegły rewident, ACCA, Partner zarządzający, dział audytu UHY ECA

22-23 kwietnia 2021 r. – w formule online – odbyła się 10. jubileuszowa edycja Konferencji Rada Nadzorcza

Video i prezentacje https://nadzorkorporacyjny.pl/x-konferencja-rada-nadzorcza-materialy-pokonferencyjne/

Corporate Governance – czyli G z ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) było ideą przewodnią X Konferencji Rada Nadzorcza.

Wręczono również wyróżnienie Człowiek Corporate Governance za 2020 i 2021 rok. Ideą wyróżnienia Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. 
Relacja: https://nadzorkorporacyjny.pl/tytuly-czlowiek-corporate-governance-2020-i-2021-przyznane/
Film: https://nadzorcza.pl/czlowiek-corporate-governance-2020-i-2021-film/
Dotychczas wyróżnieni: https://nadzorkorporacyjny.pl/czlowiek-corporate-governance/

Program

22 kwietnia 2021 r.

10.00 Otwarcie X Konferencji Rada Nadzorcza
10.10-10.30 Wykład inauguracyjny – Kompas etyczny spółki publicznej – Andrzej S. Nartowski
10.30-14.30 Debaty X Konferencji Rada Nadzorcza – aktualne wyzwania rad nadzorczych
– Komitet ds. ESG – ESG w praktyce rad nadzorczych, czyli co czeka, nie tylko duże spółki, w niedalekiej przyszłości – Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Wiesław Rozłucki, Milena Olszewska-Miszuris
– Komitet ds. audytu – Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi – Agnieszka Baklarz, Roman Seredyński, Raimondo Eggink, Piotr Rybicki
– Komitet ds. zmian w KSH – Nowa efektywność rad nadzorczych, czyli nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych w gąszczu pytań (i odpowiedzi)! – Filip Ostrowski, Marcin Barłog, Piotr Rybicki
– Komitet ds. Spółek Komunalnych – Ład korporacyjny w spółkach komunalnych – zbędny balast, czy niezbędny krok w przyszłość – Zbigniew Błaszczyk, Joanna Gorzelak, Agnieszka Leszczyńska, Patryk Kuzior
14.30-15.30 Wręczenie wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2020/2021

23 kwietnia 2021 r.

Sesja 1
9.00-9.50 – Monitorowanie zarządzania ryzykiem – Krzysztof Burnos
10.00-10.50 – Rola audytora wewnętrznego we współpracy z rada nadzorczą – najlepsze praktyki – Danuta Zibrow
11.00-11.50 – Wynagrodzenia członków rad nadzorczych i członków zarządów w świetle aktualnych regulacji – Kazimierz SedlakIwona Wabik-Szuba
12.00-12.50 – Rola rad nadzorczych w przygotowaniu sprawozdań z wynagrodzeń – Justyna Halaś
13.00-13.50 – Odpowiedzialność karna członków rad nadzorczych – Piotr Karlik
14.00-14.50 – Ubezpieczenia D&O członków zarządu i rad nadzorczych – Sylwia Kozłowska
15.00-15.50 – ESG dla członków rad nadzorczych – na co członek rady nadzorczej powinien zwrócić uwagę? – Liliana Anam
Sesja 2
9.00-9.50 – Praktyka ustalania wynagrodzeń i kontraktów menadżerskich w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych – Paulina LedwońMałgorzata Mędrala
10.00-10.50 – Władztwo korporacyjne w bankach spółdzielczych – odpowiedzialność zarządu, rady nadzorczej i innych interesariuszy – Monika Marcinkowska
11.00-11.50 – Po co nam wskaźniki koniunktury? – Robert Dyrcz
12.00-12.50 – Systemy wczesnego ostrzegania w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw – Iwona Otola
Inauguracja studiów podyplomowych dla członków rad nadzorczych i zarządów – ŁAD KORPORACYJNY
13.00-13.50 – Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2021 – perspektywa rad nadzorczych – Jakub Wojnarowski, Piotr Rybicki
14.00-14.50 – Sygnalista sprzymierzeńcem rady nadzorczej? – Marzena Rosler-Borakiewicz
Sesja 3
10.00-10.50 Członek Rady Nadzorczej w relacji z akcjonariuszami i podmiotami powiązanymi – Dorota Szlachetko-Reiter, Wiesław Łatała
11.00-12.50 – Szacunki wyzwaniem rzetelnego sprawozdania finansowego za 2020 rok – Dominik Biel, Piotr Woźniak
13.00-15.00 – Corporate Governance Conference in English
– EU sources of Corporate Governance reporting – Krzysztof Grabowski
– Wirecard and its impact on boards, governance and audits – Christiane Hölz
– Corporate Governance; why it isn’t working and how to remedy – Andy Agathangelou
Wykład specjalny
16.00-16.30 Wykład specjalny – Pół żartem, pół serio, czyli 30 dni z życia rad nadzorczych – Piotr Rybicki
16.30 Zakończenie X Konferencji Rada Nadzorcza

Preelegenci:

Andy Agathangelou – Założyciel Transparency Task Force; Transparency Task Force to społeczność, której celem jest podnoszenie poziomu przejrzystości w usługach finansowych
Liliana Anam – Menedżer zarządzająca, CSRinfo
Agnieszka Baklarz – Dyrektor Departamentu Kontroli w Polska Agencja Nadzoru Audytowego, dr nauk ekonomicznych
Marcin Barłog – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Dominik Biel – biegły rewident, Partner, dział audytu UHY ECA
Zbigniew Błaszczyk – doradca podatkowy, Tax-US Sp. z o.o.
Krzysztof Burnos – Kancelaria Biegłych Rewidentów BURNOS AUDIT, w latach 2015-2019 Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
Robert Dyrcz –  fundator i prezes Fundacji Polski Instytut Credit Management (PICM)
Raimondo Eggink – Człowiek Corporate Governance 2018, niezależny członek Rad Nadzorczych
Joanna Gorzelak – Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Krzysztof Grabowski – członek European Corporate Governance Codes Network oraz członek Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance przy Komisji Europejskiej
Justyna Halaś – radca prawny, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k.
Christiane Hölz – dyrektor zarządzająca Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW). DSW jest wiodącym niemieckim stowarzyszeniem inwestorów indywidualnych
Piotr Karlik – adwokat, doktor nauk prawnych, prawnik w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Patryk Kuzior – Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Miasta Dąbrowa Górnicza
Paulina Ledwoń – doktor nauk prawnych, radca prawny w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.
Agnieszka Leszczyńska – Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Wiesław Łatała – radca prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. 
Sylwia Kozłowska – broker ubezpieczeniowy, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności oraz Ryzyk Finansowych w Willis Towers Watson Polska Sp. z o. o.
Monika Marcinkowska – profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Bankowości i dyrektor Instytutu Finansów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
Małgorzata Mędrala – doktor nauk prawnych, radca prawny, w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. odpowiedzialna za dział prawa pracy
Andrzej S. Nartowski – Człowiek Corporate Governance 2015, Osobowość rynku kapitałowego, andrzejnartowski.pl
Milena Olszewska-Miszuris – ACCA, CFA, Prezes Zarządu WM Advisory Sp. z o.o., Członkini Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie
Filip Ostrowski – Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
Iwona Otola – Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor PCz
Marzena Rosler-Borakiewicz – radca prawny w Filipiak Babicz Legal Sp.k.
Wiesław Rozłucki – Człowiek Corporate Governance 2016, współzałożyciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i pierwszy jej prezes (1991–2006)
Piotr Rybicki – biegły rewident, praktyk w radach nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”
Kazimierz Sedlak – twórca najstarszej polskiej firmy doradztwa HR – Sedlak & Sedlak, wydawca pierwszego polskiego raportu płacowego. Organizator konferencji na temat wynagradzania, w tym Krakowskiego Forum Wynagrodzeń
Roman Seredyński – biegły rewident, Partner zarządzający UHY ECA, dr nauk ekonomicznych
Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Człowiek Corporate Governance 2019, profesor SGH, dr hab. nauk ekonomicznych
Iwona Wabik-Szuba – Kierownik Projektu w Sedlak & Sedlak, odpowiedzialna za raporty płacowe dotyczące wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych
Jakub Wojnarowski – Dyrektor Zarządzający ACCA Polska
Piotr Woźniak – biegły rewident, ACCA, Partner zarządzający, dział audytu UHY ECA
Dorota Szlachetko-Reiter – radca prawny, Partner Zarządzająca w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. 
Danuta Zibrow – od 2010 roku audytor wewnętrzny w spółce akcyjnej