Konferencja: Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem – praktyczny przewodnik dla rad nadzorczych oczami biegłych rewidentów – 1 marca 2023

160
views

Zapraszamy wszystkich członków rad nadzorczych (i nie tylko) do udziału w Konferencji pt. „Współpraca rady nadzorczej z biegłym rewidentem – praktyczny przewodnik dla rad nadzorczych oczami biegłych rewidentów” – 1 marca 2023 roku.

Program:
Ogólne informacje związane z badaniem sprawozdania finansowego
Polityka wyboru biegłego rewidenta / firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  
Rodzaje i skutki opinii wydanych przez biegłego rewidenta
Obowiązkowe uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej – jakich informacji może dostarczyć biegły rewident?
Ocena systemu kontroli wewnętrznej przez biegłego rewidenta oraz wsparcie rady nadzorczej w tym zakresie
Komunikacja biegłego rewidenta z radą nadzorczą – czyli jak usprawnić współpracę

Organizatorem Konferencji jest Centrum Edukcji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

Jak powinna przebiegać współpracy na linii biegły rewident – rada nadzorcza, jaka jest istota i zakres badania sprawozdania finansowego, jak usprawnić współpracę w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania? – m. in. na te pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci – biegli rewidenci – którzy ze swojej wieloletniej praktyki audytorskiej podzielą się praktycznymi wskazówkami, które pomogą członkom rad nadzorczych w dopełnieniu wymogów narzucanych regulacjami Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowe informacje na stronie https://ce.pibr.org.pl/pl/kursy/221,konferencja-Wspolpraca-rady-nadzorczej-z-bieglym-rewidentem-praktyczny-przewodnik-dla-rad-nadzorczych-oczami-bieglych-rewidentow-