Kryzysu (w wynikach przedsiębiorstw za I kwartał 2022 r.) nie widać?

169
views

Opublikowane wyniki przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających powyżej 50 pracowników wskazują na wzrost przychodów ogółem (r/r, tj. w stosunku do I kwartału 2021 r.) na poziomie +31,5%, natomiast wynik finansowy netto jest wyższy o 47,4%.

Wyniki są słabsze niż w IV kwartale 2021 roku (przychody niższe o 4,5%) – jest to jednak typowa sytuacja – I kwartał 2021 r. to również niższe przychody o 5,9% w stosunku do IV kwartału 2020 r.

Czy jest zatem powód do obaw? Patrząc na wyniki finansowe średnich i dużych przedsiębiorstw – wydaje się, że nie, aczkolwiek… Trzeba mieć na względzie, że w wielu sprawozdaniach finansowych faktyczny skutek agresji Rosji na Ukrainę będzie widoczny dopiero w rocznym sprawozdaniu finansowym tj. w wynikach za IV kwartał 2022 r. Dodatkowo zaburzeniem analizy może być, i na pewno jest, wysoka inflacja. Przede wszystkim w wielu przedsiębiorstwach może zawyżać przychody (i oczywiście koszty), a dodatkowo – wysoka inflacja jest zjawiskiem nieznanym wielu przedsiębiorstwom, a zatem trudny jest do oszacowania poziom ryzyka jakie ona generuje. A przy nieznanym ryzyku – skłonność do inwestycji maleje. Potwierdzają to wyniki – dynamika nakładów inwestycyjnych na poziomie +1,3%, najniższa wielkość w ostatnich 5 kwartałach, tj. od dołka „covidowego” w 2020 roku i wyraźnie niższa od boom’u inwestycyjnego lat 2018-2019.

Komentarz: Piotr Rybicki

Źródło i wykresy: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-okresie-styczen-marzec-2022-roku,12,47.html