Kto w Polsce najlepiej raportuje ESG? Zgłoś raport do konkursu

109
views

Już po raz szesnasty Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte organizują konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”. Celem jest wyłonienie najlepiej sporządzonych sprawozdań z zakresu odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju oraz raportów zintegrowanych. Nabór potrwa do 12 września.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa mająca na celu podnoszenie jakości raportowania ESG w Polsce oraz upowszechnianie koncepcji odpowiedzialnego biznesu (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Jest skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach. Konkurs przyczynia się do zwiększenia transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

Tradycyjnie do oceny raportów zaproszeni zostaną także internauci. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 15 września br. poprzez stronę raportyzr.pl.

Organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte inicjatywa ma na celu m.in. zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Do konkursu mogą zgłosić się zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki administracji publicznej, szkoły wyższe z siedzibą w Polsce, które wydały raporty w języku polskim obejmujące działania za rok 2021. Termin nadsyłania zgłoszeń trwa do 12 września. Publikacje należy zgłaszać poprzez stronę raportyzr.pl.

Więcej informacji i link do regulaminu tutaj: www.raportyzr.pl/jak-wziac-udzial-w-konkursie

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem konkursu.