MF o przyjęciu przez RN sprawozdania o wynagrodzeniach (PIBR)

324
views

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na nasze pytanie dotyczące sposobu przyjęcia i podpisania sprawozdania o wynagrodzeniach przez radę nadzorczą.

Źródło: https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1550,MF-o-przyjeciu-przez-RN-sprawozdania-o-wynagrodzeniach

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych jest uregulowane przez przepisy art. 90g ustawy o ofercie publicznej.

W trakcie prac nad wytycznymi dla biegłych rewidentów pojawił się kolejny dylemat, w jaki sposób/w jakim trybie rada nadzorcza powinna przyjąć lub podpisać sporządzone przez siebie sprawozdanie o wynagrodzeniach?

Z odpowiedzi uzyskanej od Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów wynika, że przepis art. 90g ust. 1 nie przesądza o formie, w jakiej sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być sporządzone jak również nie przemawia za przyjęciem interpretacji nakazującej złożenie podpisów pod sprawozdaniem o wynagrodzeniach. W ocenie Resortu sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być przyjęte w drodze uchwały rady nadzorczej, podjętej zgodnie z przepisami KSH oraz statutem spółki.