ZMIANA TERMINU. Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych – Konferencja 13.12.2022

400
views

Nowy termin – 13.12.2022

Zapraszamy na konferencję poświęconą praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego, funkcjonowaniu rad nadzorczych i sprawowaniu kontroli nad spółkami komunalnymi.

Doświadczeni eksperci i doradcy omówią dobre praktyki, najważniejsze standardy, kluczowe przepisy i orzeczenia. Przedstawią również wnioski z kontroli NIK, z którymi powinny się zapoznać osoby związane z nadzorem właścicielskim.

Tematyka:
– Relacje między audytem wewnętrznym w jst a działalnością spółek komunalnych
– Obowiązki pracowników zajmujących się nadzorem właścicielskim w świetle nowych uregulowań prawnych
– Część zmienna wynagrodzenia członków zarządu spółki komunalnej – wyznaczanie celów zarządczych
– Zamówienia w spółkach komunalnych a prawo zamówień publicznych
– Odpowiedzialność rad nadzorczych i zarządów spółek komunalnych w świetle ostatnich zmian prawnych
– Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych i w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego w świetle kontroli NIK
– Współpraca biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór właścicielski i spółką komunalną
– Jak dostosować umowy i statuty spółek komunalnych do znowelizowanych przepisów ksh

Szczegółowe informacje i warunki udziału na stronie organizatora https://nadzor.administracjapubliczna.pl/

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest Partnerem Merytorycznym Konferencji.