Prawidłowa organizacja inwentaryzacji w 2022 roku – Katowice – 18 listopada 2022 r.

1017
views

Zbliża się czas inwentaryzacji. Warto zadbać, aby spis nie był tylko wypełnieniem obowiązków nakładanych przez przepisy, ale przede wszystkim przyniósł informacje niezbędne do zarządzania firmą. Podczas szkolenia uczestnicy rozszerzą swoją wiedzę o procedurach i metodach prowadzenia inwentaryzacji. Zapoznają się z technikami stosowanymi do przeprowadzenia spisu z natury, dowiedzą się jakie błędy można popełnić przy prowadzeniu inwentaryzacji oraz poznają metody ich unikania. Dzięki szkoleniu uczestnicy zwiększą efektywność i skuteczność prowadzonych inwentaryzacji.

Szczegółowe informacje na stronie: https://infinito.edu.pl/katalog-szkolen/prawidlowa-organizacja-inwentaryzacji-w-2022-roku/2022-11-18

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawne inwentaryzacji

 • regulacje ustawy o rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie inwentaryzacji
 • zmiany w przepisach obowiązujące od 2022 roku
 • odpowiedzialność z tytułu inwentaryzacji kierownika jednostki (zarządu), przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej, zespołów spisowych, osób odpowiedzialnych za inwentaryzowane składniki oraz głównego księgowego
 • praktyka inwentaryzacji
 • aspekty zarządcze inwentaryzacji

2. Wpływ COVID-19 na organizację inwentaryzacji za 2022 rok

3. Cele i zadania inwentaryzacji

 4. Terminarz inwentaryzacji

 • w jakich terminach mogę a w jakich muszę inwentaryzować
 • co 4 lata czy co roku?
 • czy mogę, mimo obowiązku, nie inwentaryzować?

 5. Metody inwentaryzacji

 • spis z natury
 • potwierdzenie salda
 • porównanie z odpowiednimi dokumentami

6. Praktyczne problemy spisu z natury

 • jak liczyć, arkusze spisu z natury
 • spis nietypowych składników majątku, technika spisu
 • co zrobić gdy spis nie jest możliwy?

7. Cyfryzacja inwentaryzacji

 • wykorzystanie czytników kodów kreskowych
 • RFID
 • fotoinwentryzacja

8. Kontrola inwentaryzacji i jej praktyczne znaczenie dla podmiotów gospodarczych

 • kto może kontrolować?
 • jak kontrolować
 • zadania kontrolera inwentaryzacji

9. Rozliczanie inwentaryzacji

 • terminy rozliczenia inwentaryzacji
 • jak skutecznie rozliczyć?
 • co zrobić gdy rozliczenie jest „trudne”

10. Ewidencja księgowa różnic

11. Dokumentacja inwentaryzacji

 • dokumentacja stała
 • dokumentacja coroczna
 • dokumentacja ad hoc

12. Udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji

 • obowiązki podmiotu gospodarczego
 • obowiązki biegłego
 • co podlega ocenie

13. Sesja pytań i odpowiedzi

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

 • osób odpowiedzialnych za organizację, przeprowadzenie oraz rozliczenie inwentaryzacji
 • osób zarządzających produkcją, logistyką, magazynami
 • pracowników magazynowych, działu logistyki, zaopatrzenia, produkcji