Prosta Spółka Akcyjna od 1 lipca 2021 r.?

659
views

Wiele wskazuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. wejdą w życie (długo oczekiwane) zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych powołujące Proste Spółki Akcyjne (PSA).

Do walnego zgromadzenia akcjonariuszy będzie należała decyzja, jaki model zarządzania przyjąć w spółce. Do wyboru będą dwa:

  • model znany z obecnie działających w Polsce spółek, w którym zarząd prowadzi sprawy spółki, a rada nadzorcza sprawuje nadzór nad jej działalnością. Rada jest obligatoryjna zawsze w spółce akcyjnej, a w spółce z o.o., jeśli jest więcej niż 25 wspólników i kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych. W PSA rada nadzorcza nie będzie obligatoryjna
  • nowy model, w którym centralnym organem spółki zostanie rada dyrektorów łącząca w sobie cechy zarządu i rady nadzorczej. Będzie prowadzić bieżące sprawy spółki i – równolegle – nadzór nad jej działalnością. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby osób wchodzących w jej skład. Może to być jedna, dwie lub kilka osób. Jeśli członków rady będzie więcej, mogą się podzielić na dyrektorów wykonawczych i nie wykonawczych. Pierwsi będą odpowiedzialni za prowadzenie bieżących spraw spółki (odpowiednik członków zarządu). Drudzy będą sprawowali nadzór nad działalnością spółki (odpowiednik członków rady nadzorczej).

Więcej na ten temat mieliśmy okazję wysłuchać na spotkaniu Akademii Spółek Kapitałowych. Link do prelekcji wygłoszonej 31 maja 2021 r. przez dr Katarzynę Reszczyk-Król pt. „Zarząd, czy rada dyrektorów” (czas trwania ok 30 minut): https://youtu.be/GIQBj1mDg14?t=1854

Więcej o istocie Prostej Spółki Akcyjnej na https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-spolke-kapitalowa/prosta-spolka-akcyjna-nowa-forma-prowadzenia-dzialalnosci/prosta-spolka-akcyjna-nowa-forma-prowadzenia-dzialalnosci

Treść nowelizacji https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1655