Rada nadzorcza w fundacji rodzinnej

Treść Ustawy o fundacji rodzinnej opublikowanej 21 lutego 2023 r. Dz. nr 326 (przepisy weszły w życie 22 maja 2023 r.) /wyciąg/ Rozdział 7Organy fundacji rodzinnej Oddział 1Przepisy ogólne Art. 43. Organami fundacji rodzinnej są zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów. Art. 44. Kadencję członka organu fundacji rodzinnej oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że statut stanowi inaczej. Art. 45. Zgodę na pełnienie … Czytaj dalej Rada nadzorcza w fundacji rodzinnej