Rady nadzorcze i zarządy spółek giełdowych w 2021 roku

931
views

Co 7. prezes zarządu i co 11. przewodniczący rady nadzorczej zostali powołani w 2021 w spółkach notowanych na rynku głównym i NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warto wskazać, że zarówno w przypadku prezesów zarządu, jak i przewodniczących rad nadzorczych ich rotacja jest niższa niż, odpowiednio dla całych zarządów i całych rad nadzorczych.

Największą fluktuację obserwujemy w przypadku rad nadzorczych – nowopowołanych w 2021 roku jest 17,2% członków, a średni staż to 4,3 lata.

Opracowano na podstawie danych Notoria Serwis S.A. wg stanu na dzień 31.12.2021 r. Analizą objęto blisko 5.500 stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek notowanych na rynku głównym i NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Opracowanie: Piotr Rybicki