Rady Nadzorcze w Polsce 2022

Oddajemy w Państwa ręce kompleksowy raport o radach nadzorczych w Polsce wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Raport zawiera dane o wszystkich spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach komandytowo-akcyjnych, które wg danych Krajowego Rejestru Sądowego posiadały przynajmniej jednego członka rady nadzorczej (na dzień 31 grudnia 2021 r.). Autorem raportu jest Piotr Rybicki. Raport powstał on we współpracy z portalem InformacjaKredytowa.pl
W przypadku dodatkowych pytań – zapraszamy do kontaktu.

W Polsce rady nadzorcze zostały powołane w 23,2 tys. podmiotów (sp. z o.o., S.A., S.K.A.), w których obsadzonych jest 80 tys. stanowisk. Stanowi to ok 3,4 osoby na jedną radę nadzorczą. Mając na względzie wymogi w zakresie minimalnej liczebności rady nadzorczej (tj. 3 osoby, a w spółkach publicznych – 5 osób), można śmiało powiedzieć, że większość rad nadzorczych to takie, które spełniają właśnie minimalną jej liczebność.

Warto również wskazać, że w Polsce jest ok 500 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z czego w 13,7 tys. powołano radę nadzorczą. Oznacza to, że tylko w co 36. sp. z o.o. powołano radę nadzorczą.

Sp. z o.o.S.A.S.K.A.Razem
Stanowiska45,5 tys.33,9 tys.0,5 tys.79,9 tys.
Firmy13,7 tys.9,3 tys.0,2 tys.23,2 tys.
Liczebność rady3,3 os.3,6 os.3,2 os.3,4 os.

Średni wiek członka rady nadzorczej to 53,5 lat. W podziale na poszczególne formy prawne średni wiek członka rady nadzorczej przedstawia się następująco:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 54,6 lat
– spółka akcyjna 51,9 lat
– spółka komandytowo-akcyjna 51,2 lat

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat średni wiek członka rady nadzorczej wydłużył się o pół roku.

Struktura wiekowa:
– rok urodzenia 1992 i młodsi – 2,4%
– 1991-1982 – 15,6%
– 1981-1972 – 28,8%
– 1971-1962 – 21,3%
– 1961-1952 – 19,6%
– rok urodzenia 1951 i starsi – 12,3%.

Najpopularniejsza rocznikami wśród członków rad nadzorczych są 1974 i 1977 – stanowią 3,18% ogółu wszystkich członków. Najpopularniejszym rokiem urodzenia wśród członkiń rad nadzorczych jest rok 1975, natomiast wśród członków rad nadzorczych to rok 1972.

Średni wiek kobiet to 52,2 lat, natomiast mężczyzn to 54,0 lata.

Średni staż członka rady nadzorczej to 7,2 lat i w podziale na poszczególne formy prawne przedstawia się on następująco:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7,7 lat
– spółka akcyjna 6,4 lat
– spółka komandytowo-akcyjna 5,8 lat

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat średni staż w radzie nadzorczej wydłużył się o pół roku.

Średni staż kobiet to 7,6 lat, natomiast mężczyzn to 7,0 lat.

Kobiety w radach nadzorczych stanowią 30,6%. W podziale na poszczególne formy prawne przedstawia się to następująco:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 31,6%
– spółka akcyjna 29,3%
– spółka komandytowo-akcyjna 26,3%

Wśród 30 największych miastach z radami nadzorczymi najwięcej kobiet powołano w Radomiu (47,7%), Sopocie (36,2%) i Częstochowie (36,0%), natomiast najmniej we Wrocławiu (25,7%) oraz Warszawie, Białymstoku i Dąbrowie Górniczej (27,9%).

Kobiety urodzone w 1982 stanowią 37,1% ogółu w radach nadzorczych (najwięcej), natomiast urodzone w 1967 roku – 25,3% (najmniej).

Ponadto kobiety urodzone w 1982 roku i młodsze stanowią 21,2% wszystkich członków (członkiń) rad nadzorczych, podczas gdy mężczyźni tylko 16,6%. Średnio ta grupa wiekowa stanowi 18% ogółu członków rad nadzorczych.

Powołani w 2021 roku członkowie rad nadzorczych stanowili 12,7% ogółu członków rad nadzorczych. W podziale na poszczególne formy prawne przedstawia się to następująco:
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 11,9%
– spółka akcyjna 13,7%
– spółka komandytowo-akcyjna 14,0%

Urodzeni w 1978 roku stanowią 4,34% wszystkich powołanych w 2021 roku.

Blisko 80 tys. stanowisk zajmuje 63 tys. osób, co oznacza, że statystycznie jedna osoba zasiada w 1,27 radach nadzorczych.

Struktura:
– 1 rada nadzorcza 85,6%
– 2 rady nadzorcze 9,6%
– 3 rady nadzorcze 2,4%
– 4 rady nadzorcze 1,0%
– 5 rad nadzorczych 0,5%
– 6-10 rad nadzorczych 0,7%
– 11 i więcej rad nadzorczych 0,2%

Maksymalnie jedna osoba zasiada w… 72 radach nadzorczych.

Liczebność rady nadzorczych:
– do 3 osób – 72,5%
– 4 osoby – 10,9%
– 5 osób – 11,2%
– 6 osób – 2,9%
– 7-10 osób – 2,2%
– 11 i więcej osób – 0,14%

Maksymalnie w jednej radzie nadzorczej zasiadają 22 osoby.

Top 30 miast w największą liczbą stanowisk w radach nadzorczych

MiastoStanowiskaUdział
1WARSZAWA20,3 tys.25,4%
2KRAKÓW4,0 tys.5,1%
3WROCŁAW3,9 tys.4,9%
4POZNAŃ3,2 tys.4,0%
5KATOWICE2,2 tys.2,7%
6GDAŃSK1,9 tys.2,4%
7ŁÓDŹ1,7 tys.2,1%
8SZCZECIN1,3 tys.1,6%
9LUBLIN1,2 tys.1,5%
10GDYNIA1,1 tys.1,4%
11BYDGOSZCZ0,9 tys.1,1%
12TORUŃ0,7 tys.0,9%
13GLIWICE0,7 tys.0,8%
14BIELSKO-BIAŁA 0,6 tys.0,7%
15RZESZÓW 0,6 tys.0,7%
16BIAŁYSTOK 0,6 tys.0,7%
17OLSZTYN 0,5 tys.0,6%
18KIELCE 0,5 tys.0,6%
19CZĘSTOCHOWA 0,4 tys.0,5%
20ZIELONA GÓRA 0,4 tys.0,5%
21PŁOCK 0,4 tys.0,5%
22RADOM 0,4 tys.0,4%
23TARNÓW 0,3 tys.0,4%
24OPOLE 0,3 tys.0,4%
25SOSNOWIEC 0,3 tys.0,4%
26TYCHY 0,3 tys.0,4%
27CHORZÓW 0,3 tys.0,4%
28DĄBROWA GÓRNICZA 0,3 tys.0,4%
29SOPOT 0,3 tys.0,4%
30ZABRZE 0,3 tys.0,3%

Pozostałe 2.412 miejscowości, w których zlokalizowane są spółki z radami nadzorczymi stanowią 37,6% (30,1 tys. stanowisk).

WojewództwoUdziałKobietyŚredni staż (lata)Średni wiek (lata)
MAZOWIECKIE30,6%28,9%6,752,4
ŚLĄSKIE10,9%31,7%7,354,0
DOLNOŚLĄSKIE8,7%28,8%6,653,0
WIELKOPOLSKIE8,6%31,0%7,854,0
MAŁOPOLSKIE8,1%30,6%6,952,4
POMORSKIE6,5%31,8%7,454,6
ŁÓDZKIE4,2%33,5%7,754,1
KUJAWSKO-POMORSKIE3,8%32,6%8,255,1
LUBELSKIE3,5%31,7%7,452,9
ZACHODNIOPOMORSKIE3,4%33,0%7,654,4
PODKARPACKIE2,9%29,5%7,153,6
WARMIŃSKO-MAZURSKIE2,3%29,8%7,454,7
LUBUSKIE1,7%34,6%7,654,8
ŚWIĘTOKRZYSKIE1,7%31,7%7,353,8
PODLASKIE1,6%31,2%6,853,6
OPOLSKIE1,5%32,1%8,054,8
31.12.202131.12.202031.12.2019
Stanowiska79,9 tys.80,0 tys.81,6 tys.
Firmy23,2 tys.23,2 tys.23,6 tys.
Liczebność rady3,4 os.3,4 os.3,5 os.
Wiek53,5 lat53,2 lat53,0 lat
Średni staż7,2 lat7,0 lat6,7 lat
Kobiety30,6%30,6%30,5%
Powołani w 2021/2010/201912,7%12,9%14,6%

Piotr Rybicki, autor raportu, zawodowy członek rad nadzorczych, portal NadzorKorporacyjny.pl

Analiza danych statystycznych dotyczących rad nadzorczych pokazuje kilka istotnych informacji w zakresie ich funkcjonowania.
Przede wszystkim rady nadzorcze nadal nie są w Polsce „popularne” – tylko 3 na 100 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powołało radę nadzorczą. Dodatkowo ogólna liczba spółek z radami nadzorczymi spada. W wielkości przypadków liczebność rady nadzorczej ogranicza się do ustawowego (3- lub 5-osobowego) minimum. Brak woli i chęci do ustanawiania rad nadzorczych de facto oznacza rezygnację z naturalnego bezpiecznika jakim ona jest. Blisko 86% członków rad nadzorczych zasiada w jednej radzie nadzorczej. Taki stan nie sprzyja również profesjonalizacji rad nadzorczych.
Pozytywną zmianę obserwujemy natomiast w przypadku kobiet w radach nadzorczych. Stanowią one ponad 30% wszystkich członków – i ta wielkość od lat się nie zmienia, a dodatkowo widać ich istotny udział przede wszystkim wśród młodszej grupy tj. osób do 40 roku życia. Są również statystycznie o niecałe 2 lata młodsze od mężczyzn.
I Warszawa. 25,6% stanowisk w radach nadzorczych jest do obsadzenia w Warszawie. Dodatkowo miasta z pozycji 2-10 to 25,8% stanowisk, czyli praktycznie tyle samo co Warszawa.
Ważną informacją jest na pewno niska rotacja. Tylko co 8 członek rady nadzorczej został powołany w 2021 roku. Niska rotacja sprzyja profesjonalizacji, ale… oby się nie okazało, jak to ma często miejsce – można dużo mówić, a Polak i tak się uczy na szkodzie.
Niezależnie od powyższego życzę wszystkim 63 tys. członkom rad nadzorczych, by byli członkami tych rad nadzorczych, w przypadku których mogą powiedzieć, że są one profesjonalne!

Raport „Rady Nadzorcze w Polsce 2022” zawiera dane na dzień 31.12.2021 r. (i odpowiednio na 31.12.2020 r. i 31.12.2019 r.) wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych posiadających radę nadzorczą. Opracowanie: Piotr Rybicki, NadzorKorporacyjny.pl, współpracy InformacjaKredytowa.pl. Cytowanie za podaniem źródła: „portal NadzorKorporacyjny.pl”