Różnorodność w radach nadzorczych 2021

328
views

Różnorodność w radach nadzorczych jest ich największą wartością!
Często nie pamiętamy, że zadaniem rady nadzorczej nie jest ciągłe negowanie wszystkich poczynań zarządu, czy też wręcz odwrotnie – bezrefleksyjne przyjmowanie wszystkich jego działań. Wachlarz zadań i odpowiedzialności rad nadzorczych jest dużo większy. I tylko różnorodna rada nadzorcza, różnorodna pod względem wykształcenia, doświadczenia, kompetencji, wieku, płci, a także przynajmniej częściowo niezależna od większościowego akcjonariusza, daje realną szansę na wypracowanie najlepszych rozwiązań. To rada nadzorcza, w której ścierają się różne poglądy jest największą wartością dla akcjonariuszy i samej spółki.

Piotr Rybicki
aktywny członek rad nadzorczych, biegły rewident,
Ambasador 30% Club Poland

Raport „Różnorodność w radach nadzorczych 2021” 30% Club Poland Investors Group (raport w formacie pdf do pobrania po kliknięciu na poniższy obrazek)