Świadczenie usług zarządzania Spółką w związku ze sprawowaniem funkcji w zarządzie Spółki – komentarz

685
views

Świadczenie usług zarządzania Spółką w związku ze sprawowaniem funkcji w zarządzie Spółki – ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA nr 0113-KDIPT2-3.4011.402.2021.2.AK z 5.08.2021 r.
(pełna treść na https://nadzorkorporacyjny.pl/swiadczenie-uslug-zarzadzania-spolka-w-zwiazku-ze-sprawowaniem-funkcji-w-zarzadzie-spolki-ustawa-o-zasadach-ksztaltowania-wynagrodzen-osob-kierujacych-niektorymi-spolkami-wyjasnienia-krajowej-info/)

Komentarz:
Zbigniew Błaszczyk: doradca podatkowy – Tax-US Sp. z o.o.
Piotr Rybicki: biegły rewident – NadzórKorporacyjny.pl