Trzy kluczowe elementy ładu korporacyjnego

540
views

Elementy ładu korporacyjnego, które były najważniejsze dla respondentów to: (1) jakość publikowanych przez spółki sprawozdań i materiałów, (2) transakcje z kluczowym akcjonariuszem i podmiotami powiązanymi oraz (3) niezależność członków rady nadzorczej i ich liczebność. Zarządy spółek powinny zwrócić szczególną uwagę na te trzy zagadnienia. Wyniki badania wskazują, że inwestorzy wyrabiają sobie opinię o ładzie korporacyjnym w danej spółce głównie na podstawie: sprawozdania finansowego, sprawozdania zarządu i podejścia spółki do akcjonariuszy mniejszościowych.

Powyższe informacje wynikają z ankiety przeprowadzionej przez CFA Society Poland – Ankieta o ładzie korporacyjnym w Polsce, która jest dostępna pod adresem: https://www.cfapoland.org/application/media/images/pdf_pliki/CFA%20Society-Poland-ankieta-o-ladzie-korporacyjnym.pdf

Informacja prasowa: https://www.cfapoland.org/aktualnosci/211,lad-korporacyjny-istotny-dla-profesjonalistow.html