Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2021 roku

110
views

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 16 065 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Przychody ogółem były wyższe o 10,4% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 6,3%. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 50,9 mld zł i był wyższy o 69,2% niż w I kwartale 2020 roku. Wynik finansowy z pozostałej działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 9,0 mld zł i był wyższy o 4,8 mld zł niż przed rokiem. Zanotowano poprawę wyniku na operacjach finansowych (minus 2,4 mld zł wobec minus 10,3 mld zł w I kwartale 2020 roku).

Nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw w I kwartale br. wyniosły 31,2 mld zł i były (w cenach stałych) o 4,6% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale ub. roku odnotowano wzrost o 4,3%). Zwiększyły się nakłady na zakupy (o 13,1%) w tym nakłady na maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia wzrosły o 8,0% (wobec wzrostu przed rokiem o 4,6%), a nakłady na środki transportu o 30,6% (wobec spadku o 14,2%). Zmniejszyły się natomiast nakłady na budynki i budowle (o 7,9% wobec wzrostu przed rokiem o 12,8%).

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-okresie-styczen-marzec-2021-roku,12,43.html


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/ionMag/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008