Tabelaryczne zestawienie zmian w Kodeksie spółek handlowych

2959
views

Dz.U. z 2022 r. poz. 807, opublikowany 12 kwietnia 2022 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 13 października 2022 r.

Co zmieni się w stosunku do dotychczasowego brzmienia zapisów Kodeksu Spółek Handlowych? Poniżej link do tabelarycznego zestawienia.

Opracowanie: Piotr Rybicki