Regulamin

Regulamin strony nadzorkorporacyjny.pl

  1. Właścicielem strony jest Piotr Rybicki.
  2. Strona chroniona jest ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek przedruki możliwe są tylko za podaniem źródła (© Piotr Rybicki) .
  3. Informacje zamieszczane na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże nie ma gwarancji prawidłowości, aktualności i kompletności strony.
  4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu.
  5. Na stronie wykorzystywana jest technika ,,Cookies”.
  6. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane w korespondencji mailowej – podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci odpowiedzi na pytanie użytkownika. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na Twoje pytanie.
  7. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, iż Twoje prawa zostały naruszone
  8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

Kontakt