Idea

Ideą portalu NadzórKorporacyjny.pl jest promowanie profesjonalnego ładu korporacyjnego i nadzoru właścicielskiego.

Nasze działania skierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych corporate governance – od właścicieli, zarządów, członków rad nadzorczych, po osoby zawodowo obsługujące rady nadzorcze. Zarówno z sektora prywatnego, jak i komunalnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W ramach podejmowanych przez nas działań organizujemy cykliczną Konferencję Rada Nadzorcza, podczas której poruszamy tematy związane z bieżącą problematyką sprawozdania nadzoru właścicielskiego nad firmami, a także przyznajemy wyróżnienie Człowiek Corporate Governance. Odbywają się również cykliczne spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych (w dobie koronawirusa on-line!) – tam rozmawiamy – w mniejszym gronie – poruszając tematy bliskie członkom RN.

Staramy się na bieżąco śledzić zmiany i prezentować ciekawe „kazusy”, jak również opisując zmiany w przepisach jakie dotykają członków rad nadzorczych.

Nasza działalność to w dużej mierze pro publico bono – wierzymy bowiem, że znaczenia nadzoru będzie w Polsce wzrastać. Jeżeli będzie w tym choć malutka nasza zasługa – chwała wszystkim, którzy się do tego przyczynią.

Każde Wasze wsparcie – mile wskazane.

Zobacz:
Konferencja Rada Nadzorcza
Człowiek Corporate Governance
Poradnik Członka Rady Nadzorczej

Do zobaczenia!

Piotr Rybicki

Strona dyskusyjna: https://www.linkedin.com/groups/8673878