Poradnik Członka Rady Nadzorczej

5407
views

Szanowni Członkowie Rad Nadzorczych

Dla naszej wygody, tym miejscu znajdują się wszystkie aktualne informacje, które mogą być przydatne członkowi rady nadzorczej spółki kapitałowej (S.A., Sp. z o.o., PSA), w tym również spółkom giełdowym, komunalnym a także firmom rodzinnym.

Miłej lektury

Piotr Rybicki

Strona jest na bieżąco aktualizowana. Ostatnia aktualizacja 3.07.2024

3.07.2024 Ustawa o sygnalistach z perspektywy zarządu i rady nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/ustawa-o-sygnalistach-z-perspektywy-zarzadu-i-rady-nadzorczej/

30.05.2024 Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zakwaterowania i wyżywienia związanych z udziałem członków Rady w posiedzeniach tej Rady https://nadzorkorporacyjny.pl/obowiazki-platnika-z-tytulu-zwrotu-kosztow-dojazdu-na-posiedzenia-rady-nadzorczej-oraz-zakwaterowania-i-wyzywienia-zwiazanych-z-udzialem-czlonkow-rady-w-posiedzeniach-tej-rady/

26.05.2024 Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki https://nadzorkorporacyjny.pl/odpowiedzialnosc-zarzadu-za-rachunkowosc-spolki-2/

1.05.2024 Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów podróży członkom Rady Nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/obowiazki-platnika-w-zwiazku-ze-zwrotem-kosztow-podrozy-czlonkom-rady-nadzorczej/

21.04.2024 Nowa ustawa o rachunkowości – co zmieni się dla rad nadzorczych? https://nadzorkorporacyjny.pl/nowa-ustawa-o-rachunkowosci-co-zmieni-sie-dla-rad-nadzorczych/

19.04.2024 Planowane zmiany w funkcjonowaniu Komitetów Audytu JZP https://nadzorkorporacyjny.pl/planowane-zmiany-w-funkcjonowaniu-komitetow-audytu-jzp/

19.04.2024 Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – projekt zmian w ustawie o rachunkowości https://nadzorkorporacyjny.pl/sprawozdawczosc-zrownowazonego-rozwoju-projekt-zmian-w-ustawie-o-rachunkowosci/

18.04.2024 Ranking audytorów 2024 https://nadzorkorporacyjny.pl/ranking-audytorow-2024/

24.03.2024 Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz Rady Nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/mozliwosc-zaliczenia-do-kosztow-uzyskania-przychodow-wydatkow-poniesionych-na-rzecz-rady-nadzorczej/

23.03.2024 Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2023 r. https://nadzorkorporacyjny.pl/wykaz-firm-audytorskich-przeprowadzajacych-badania-ustawowe-w-jednostkach-zainteresowania-publicznego-w-2023-r/

13.03.2024 Kodeks Dobrych Praktyk Nadzorczych – założenia https://nadzorkorporacyjny.pl/kodeks-dobrych-praktyk-nadzorczych-zalozenia

8.03.2024 Rady Nadzorcze w Polsce 2024 – raport portalu NadzórKorporacyjny.pl https://nadzorkorporacyjny.pl/rady-nadzorcze-w-polsce-2024-raport-portalu-nadzorkorporacyjny-pl/

1.03.2024 Projekt ustawy o naprawie ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – projekt autorstwa Polska 2050 https://nadzorkorporacyjny.pl/projekt-ustawy-o-naprawie-ladu-korporacyjnego-w-spolkach-z-udzialem-skarbu-panstwa-projekt-autorstwa-polska-2050/

17.02.2024 Planowane zmiany w egzaminie dla kandydatów na członków organów nadzorczych SSP https://nadzorkorporacyjny.pl/planowane-zmiany-w-egzaminie-dla-kandydatow-na-czlonkow-organow-nadzorczych-ssp/

26.01.2024 Imperatywy ładu korporacyjnego https://nadzorkorporacyjny.pl/imperatywy-ladu-korporacyjnego/

21.01.2024 Świadczenie usług zarządzania bez podatku VAT https://nadzorkorporacyjny.pl/swiadczenie-uslug-zarzadzania-bez-podatku-vat/

31.12.2023 Raportowanie zrównoważonego rozwoju już od 1 stycznia 2024! https://nadzorkorporacyjny.pl/raportowanie-zrownowazonego-rozwoju-juz-od-1-stycznia-2024/

21.12.2023 10-letni okres rotacji biegłego rewidenta w nie-jzp https://nadzorkorporacyjny.pl/10-letni-okres-rotacji-bieglego-rewidenta-w-nie-jzp/

12.12.2023 Jak (i kiedy) zrezygnować z rady nadzorczej, czyli o zawsze aktualnym dylemacie etyczno-prawnym https://nadzorkorporacyjny.pl/jak-i-kiedy-zrezygnowac-z-rady-nadzorczej/

22.11.2023 Wzorcowe sprawozdanie rady nadzorczej za 2023 rok https://nadzorkorporacyjny.pl/wzorcowe-sprawozdanie-rady-nadzorczej-za-2023-rok/

22.10.2023 GPW i EBOiR publikują aktualizację dokumentu „Wytyczne do raportowania ESG” https://nadzorkorporacyjny.pl/gpw-i-eboir-publikuja-aktualizacje-dokumentu-wytyczne-do-raportowania-esg/

9.10.2023 Z kontroli NIK – Cele zarządcze https://nadzorkorporacyjny.pl/cele-zarzadcze/

4.10.2023 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości https://nadzorkorporacyjny.pl/miedzynarodowe-standardy-rachunkowosci/

3.10.2023 Nadchodzą rewolucyjne przepisy. Rady nadzorcze mogą być inicjatorem zmian https://nadzorkorporacyjny.pl/nadchodza-rewolucyjne-przepisy-rady-nadzorcze-moga-byc-inicjatorem-zmian/

27.09.2023 Zawyżone wynagrodzenia dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych https://nadzorkorporacyjny.pl/zawyzone-wynagrodzenia-dla-czlonkow-zarzadow-i-rad-nadzorczych-spolek-komunalnych/

20.09.2023 Międzynarodowy Standard Atestacji Zrównoważonego Rozwoju 5000 – projekt https://nadzorkorporacyjny.pl/miedzynarodowy-standard-atestacji-zrownowazonego-rozwoju-5000-projekt/

13.09.2023 Rada nadzorcza w fundacji rodzinnej – od przepisu do praktyki https://nadzorkorporacyjny.pl/rada-nadzorcza-w-fundacji-rodzinnej-od-przepisu-do-praktyki/

8.08.2023 Obowiązki płatnika z tytułu opłacenia przez Spółkę ubezpieczenia OC dla osób objętych ochroną ubezpieczeniową https://nadzorkorporacyjny.pl/obowiazki-platnika-z-tytulu-oplacenia-przez-spolke-ubezpieczenia-oc-dla-osob-objetych-ochrona-ubezpieczeniowa/

7.08.2023 ESRS – standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju – przyjęte https://nadzorkorporacyjny.pl/esrs-standardy-sprawozdawczosci-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-przyjete/

21.07.2023 Duże nieprawidłowości w wypłacaniu wynagrodzeń dla członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach komunalnych https://nadzorkorporacyjny.pl/duze-nieprawidlowosci-w-wyplacaniu-wynagrodzen-dla-czlonkow-zarzadow-i-rad-nadzorczych-w-spolkach-komunalnych/

18.06.2023 Niezdolność do pracy a uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/niezdolnosc-do-pracy-a-uczestnictwo-w-posiedzeniach-rady-nadzorczej/

8.06.2023 Obowiązki płatnika w związku z przekazywaniem upominków pracownikom, członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/obowiazki-platnika-w-zwiazku-z-przekazywaniem-upominkow-pracownikom-czlonkom-zarzadu-i-czlonkom-rady-nadzorczej/

8.06.2023 Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2022 r. https://nadzorkorporacyjny.pl/wykaz-firm-audytorskich-przeprowadzajacych-badania-ustawowe-w-jednostkach-zainteresowania-publicznego-w-2022-r/

2.06.2023 Rada nadzorcza w fundacji rodzinnej https://nadzorkorporacyjny.pl/rada-nadzorcza-w-fundacji-rodzinnej-dz-u/

16.05.2023 Raportowanie ESG w praktyce polskich przedsiębiorstw https://nadzorkorporacyjny.pl/raportowanie-esg-w-praktyce-polskich-przedsiebiorstw/

1.05.2023 Uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu rady nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/uczestnictwo-bieglego-rewidenta-w-posiedzeniu-rady-nadzorczej/

28.04.2023 Ranking audytorów 2023 https://nadzorkorporacyjny.pl/ranking-audytorow-2023/

28.04.2023 Ważna współpraca rad z biegłymi https://nadzorkorporacyjny.pl/wazna-wspolpraca-rad-z-bieglymi/

24.04.2023 Współpraca członków rady nadzorczej z biegłym rewidentem i firmą audytorską – opracowanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego https://nadzorkorporacyjny.pl/wspolpraca-czlonkow-rady-nadzorczej-z-bieglym-rewidentem-i-firma-audytorska-opracowanie-polskiej-agencji-nadzoru-audytowego/

28.02.2023 Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem kosztów przejazdu członkom Rady Nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/obowiazki-platnika-w-zwiazku-ze-zwrotem-kosztow-przejazdu-czlonkom-rady-nadzorczej/

5.02.2023 Sprawozdanie z działalności jednostki w czasie inflacji – informacje ważne dla członków zarządu https://nadzorkorporacyjny.pl/sprawozdanie-z-dzialalnosci-jednostki-w-czasie-inflacji-informacje-wazne-dla-czlonkow-zarzadu/

31.01.2023 Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości – Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego https://nadzorkorporacyjny.pl/rekomendacje-komitetu-standardow-rachunkowosci-sprawozdanie-finansowe-i-sprawozdanie-z-dzialalnosci-za-2022-r-w-warunkach-niepewnosci-otoczenia-gospodarczego/

27.01.2023 Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu https://nadzorkorporacyjny.pl/przykladowy-roczny-plan-pracy-komitetu-audytu-2/

16.01.2023 Podpisanie sprawozdania finansowego przez jednego członka zarządu – nowe wyjaśnienie Ministerstwa Finansów https://nadzorkorporacyjny.pl/podpisanie-sprawozdania-finansowego-przez-jednego-czlonka-zarzadu-nowe-wyjasnienie-ministerstwa-finansow/

29.12.2022 Wzorcowe sprawozdanie rady nadzorczej za 2022 rok https://nadzorkorporacyjny.pl/wzorcowe-sprawozdanie-rady-nadzorczej-za-2022-rok/

25.10.2022 Sankcja dla członka rady nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/sankcja-dla-czlonka-rady-nadzorczej/

2.10.2022 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zmiany od 13 października 2022 r. https://nadzorkorporacyjny.pl/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-zmiany-od-13-pazdziernika-2022-r/

2.10.2022 Spółka akcyjna – zmiany od 13 października 2022 r. https://nadzorkorporacyjny.pl/spolka-akcyjna-zmiany-od-13-pazdziernika-2022-r/

29.09.2022 Zmiany w Kodeksie spółek handlowych dotkną także samorządy. Chodzi m.in. o tajemnice spółek https://nadzorkorporacyjny.pl/zmiany-w-kodeksie-spolek-handlowych-dotkna-takze-samorzady-chodzi-m-in-o-tajemnice-spolek/

20.09.2022 ESGovernance, czyli jak rozumieć i interpretować „G” z ESG https://nadzorkorporacyjny.pl/esgovernance-czyli-jak-rozumiec-i-interpretowac-g-z-esg/

29.08.2022 Nieodpłatne pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej a powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia (interpretacja indywidualna) https://nadzorkorporacyjny.pl/nieodplatne-pelnienie-funkcji-czlonkow-rady-nadzorczej-a-powstanie-przychodu-z-tytulu-nieodplatnego-swiadczenia/

19.08.2022 Nowelizacja KSH szansą na nowe otwarcie rad nadzorczych https://nadzorkorporacyjny.pl/nowelizacja-ksh-szansa-na-nowe-otwarcie-rad-nadzorczych/

8.07.2022 Komisja Nadzoru Finansowego o roli rady nadzorczej w spółce akcyjnej https://nadzorkorporacyjny.pl/komisja-nadzoru-finansowego-o-roli-rady-nadzorczej-w-spolce-akcyjnej/

7.07.2022 Kto i kiedy musi składać sprawozdania finansowe
https://nadzorkorporacyjny.pl/kto-i-kiedy-musi-skladac-sprawozdania-finansowe/

19.05.2022 Zarząd i rada nadzorcza – wyjaśnienia NIK https://nadzorkorporacyjny.pl/zarzad-i-rada-nadzorcza-wyjasnienia-nik/

6.05.2022 Zrzeczenia się wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/zrzeczenia-sie-wynagrodzenia-z-tytulu-czlonkostwa-w-radzie-nadzorczej/

26.04.2022 Ranking audytorów 2022 https://nadzorkorporacyjny.pl/ranking-audytorow-2022/

13.04.2022 Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące uwzględnienia skutków zdarzeń związanych z rosyjską agresją na Ukrainę w sprawozdaniu finansowym – perspektywa członka rady nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/rekomendacje-komitetu-standardow-rachunkowosci-dotyczace-uwzglednienia-skutkow-zdarzen-zwiazanych-z-rosyjska-agresja-na-ukraine-w-sprawozdaniu-finansowym-perspektywa-czlonka-rady-nadzorczej/

12.04.2022 Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, zwiększającą efektywność rad nadzorczych, opublikowana w Dzienniku Ustaw! https://nadzorkorporacyjny.pl/nowelizacja-kodeksu-spolek-handlowych-zwiekszajaca-efektywnosc-rad-nadzorczych-opublikowana-w-dzienniku-ustaw/

22.03.2022 Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2021 r. https://nadzorkorporacyjny.pl/wykaz-firm-audytorskich-przeprowadzajacych-badania-ustawowe-w-jednostkach-zainteresowania-publicznego-w-2021-r/

14.03.2022 Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2021 roku https://nadzorkorporacyjny.pl/nadzor-nad-wypelnianiem-obowiazkow-informacyjnych-przez-emitentow-papierow-wartosciowych-prowadzony-w-2021-roku/

9.02.2022 Przygotowanie do badania za rok 2021 https://nadzorkorporacyjny.pl/przygotowanie-do-badania-za-rok-2021/

2.02.2022 Przykładowy roczny plan pracy komitetu audytu https://nadzorkorporacyjny.pl/przykladowy-roczny-plan-pracy-komitetu-audytu/

27.01.2022 Nieudzielenie absolutorium – orzeczenie Sądu Najwyższego https://nadzorkorporacyjny.pl/nieudzielenie-absolutorium-orzeczenie-sadu-najwyzszego/

11.01.2022 Rada nadzorcza w spółce komunalnej https://nadzorkorporacyjny.pl/rada-nadzorcza-w-spolce-komunalnej/

11.01.2022 Pracownik nadzoru właścicielskiego w radzie nadzorczej spółki komunalnej – z kontroli NIK https://nadzorkorporacyjny.pl/pracownik-nadzoru-wlascicielskiego-w-radzie-nadzorczej-spolki-komunalnej-z-kontroli-nik/

10.01.2022 Welcome pack, czyli jak przywitać nowego członka rady nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/welcome-pack-czyli-jak-przywitac-nowego-czlonka-rady-nadzorczej/

5.01.2022 Jak Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia członków rad nadzorczych https://nadzorkorporacyjny.pl/jak-polski-lad-wplynie-na-wynagrodzenia-czlonkow-rad-nadzorczych/

2.01.2022 Transakcje sprzedaży na rzecz osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółdzielni, a także małżonków, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia tych osób, należy w pliku JPK V7M oznaczać symbolem „TP” https://nadzorkorporacyjny.pl/transakcje-sprzedazy-na-rzecz-osob-wchodzacych-w-sklad-rady-nadzorczej-spoldzielni-a-takze-malzonkow-krewnych-lub-powinowatych-do-drugiego-stopnia-tych-osob-nalezy-w-pliku-jpk-v7m-oznaczac-symbolem/

28.10.2021 Jak będzie wyglądała rada protektorów (rada nadzorcza) w Fundacji Rodzinnej? https://nadzorkorporacyjny.pl/jak-bedzie-wygladala-rada-protektorow-rada-nadzorcza-w-fundacji-rodzinnej/

27.09.2021 Obowiązki płatnika z tytułu zwrotu kosztów przejazdu związanych z udziałem członków Rady w posiedzeniach Rady Nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/obowiazki-platnika-z-tytulu-zwrotu-kosztow-przejazdu-zwiazanych-z-udzialem-czlonkow-rady-w-posiedzeniach-rady-nadzorczej/

26.08.2021 Rada nadzorcza komitetami stoi! https://nadzorkorporacyjny.pl/rada-nadzorcza-komitetami-stoi/

23.08.2021 Świadczenie usług zarządzania Spółką w związku ze sprawowaniem funkcji w zarządzie Spółki – komentarz https://nadzorkorporacyjny.pl/swiadczenie-uslug-zarzadzania-spolka-w-zwiazku-ze-sprawowaniem-funkcji-w-zarzadzie-spolki-komentarz/

19.08.2021 Komitety w radach nadzorczych spółek z WIG-20 https://nadzorkorporacyjny.pl/komitety-w-radach-nadzorczych-spolek-z-wig-20-2021/

11.08.2021 Świadczenie usług zarządzania Spółką w związku ze sprawowaniem funkcji w zarządzie Spółki – ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami – wyjaśnienia Krajowej Informacji Skarbowej https://nadzorkorporacyjny.pl/swiadczenie-uslug-zarzadzania-spolka-w-zwiazku-ze-sprawowaniem-funkcji-w-zarzadzie-spolki-ustawa-o-zasadach-ksztaltowania-wynagrodzen-osob-kierujacych-niektorymi-spolkami-wyjasnienia-krajowej-info/

28.07.2021 Z kontroli NIK https://nadzorkorporacyjny.pl/z-kontroli-nik/

10.07.2021 Jesteś w radzie nadzorczej spółki akcyjnej? Możliwe, że jej sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane… https://nadzorkorporacyjny.pl/jestes-w-radzie-nadzorczej-spolki-akcyjnej-mozliwe-ze-jej-sprawozdanie-finansowe-nie-zostalo-zbadane/

20.06.2021 Rada Dyrektorów w Prostej Spółce Akcyjnej https://nadzorkorporacyjny.pl/rada-dyrektorow-w-prostej-spolce-akcyjnej/

14.06.2021 Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/interpretacja-indywidualna-dotyczaca-podatku-dochodowego-od-osob-fizycznych-w-zakresie-obowiazkow-platnika-w-zwiazku-z-wyplata-wynagrodzenia-dla-czlonkow-rady-nadzorczej/

6.05.2021 Najwyższa Izba Kontroli o działalności spółek komunalnych https://nadzorkorporacyjny.pl/najwyzsza-izba-kontroli-o-dzialalnosci-spolek-komunalnych/

2.04.2021 Sprawozdanie finansowe – co na nie się składa? Poradnik nie tylko dla członka rady nadzorczej https://nadzorkorporacyjny.pl/sprawozdanie-finansowe-co-na-nie-sie-sklada-poradnik-nie-tylko-dla-czlonka-rady-nadzorczej/

30.03.2021 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 opublikowane! https://nadzorkorporacyjny.pl/dobre-praktyki-spolek-notowanych-na-gpw-2021-opublikowane/

19.03.2021 MF o przyjęciu przez RN sprawozdania o wynagrodzeniach (PIBR) https://nadzorkorporacyjny.pl/mf-o-przyjeciu-przez-rn-sprawozdania-o-wynagrodzeniach/

24.02.2021 Kluczowe sprawy badania – koniecznie przeczytaj! https://nadzorkorporacyjny.pl/kluczowe-sprawy-badania-koniecznie-przeczytaj/

20.10.2020 Cztery kroki do zwiększenia skuteczności procesu wyboru biegłego rewidenta https://nadzorkorporacyjny.pl/cztery-kroki-do-zwiekszenia-skutecznosci-procesu-wyboru-bieglego-rewidenta/

25.12.2019 Świąteczno-Noworoczny prezent dla komitetów audytu JZP https://nadzorkorporacyjny.pl/swiateczno-noworoczny-prezent-dla-komitetow-audytu-jzp/

28.06.2019 Stanowiska Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego https://nadzorkorporacyjny.pl/stanowiska-komitetu-ds-ladu-korporacyjnego/

Przepisy prawa: https://nadzorkorporacyjny.pl/baza-wiedzy/

Zapraszamy również na kanał YT https://www.youtube.com/channel/UCqdfvLnga71mqN0OJXakGHA