Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2023 r.

71
views

Informacja przekazana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego 19 marca 2024 r.

https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2024/03/Wykaz-FA-JZP-2023-dokument-do-publikacji.pdf

Zestawienie zawiera 53 podmioty, rok wcześniej było to 58 podmiotów, a dwa lata wcześniej – 66/67 podmiotów.