Webinaria, konferencje, szkolenia

130
views

Najbliższe webinaria, konferencje, szkolenia

13.09.2022 KONFERENCJA ON-LINE Kodeks Spółek Handlowych https://nadzorkorporacyjny.pl/konferencja-kodeks-spolek-handlowych-13-wrzesnia-2022-r/

14.09.2022 SZKOLENIE WARSZAWA Komitet audytu w praktyce https://nadzorkorporacyjny.pl/komitet-audytu-szkolenie-stacjonarne-i-online/

15.09.2022 SPOTKANIE KATOWICE Klub Członków Rad Nadzorczych https://nadzorkorporacyjny.pl/spotkanie-klubu-czlonkow-rad-nadzorczych-15-wrzesnia-2022-katowice/

20.09.2022 KONFERENCJA WARSZAWA I ON-LINE Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych https://nadzorkorporacyjny.pl/nadzor-wlascicielski-w-spolkach-komunalnych-konferencja-20-09-2022/

23.09.2022 SZKOLENIE ON-LINE Czytanie sprawozdań finansowych https://nadzorkorporacyjny.pl/czytanie-sprawozdan-finansowych-szkolenie/

29.09.2022 WEBINARIUM ON-LINE Komitet audytu w praktyce https://nadzorkorporacyjny.pl/komitet-audytu-szkolenie-stacjonarne-i-online/

29.09.2022 KONFERENCJA KRAKÓW Credit Risk 2022 https://nadzorkorporacyjny.pl/credit-risk-2022/

6-7.10.2022 PATRONAT Forum Dyrektor Finansowy 2023 https://nadzorkorporacyjny.pl/forum-dyrektor-finansowy-2023/

28-29.10.2022 PATRONAT Konferencja „Czas na ESG!” https://nadzorkorporacyjny.pl/czas-na-esg/

Odbyło się w 2022 roku

24.06.2022 Konferencja – Nowe prawo holdingowe i jego rola wobec wyzwań współczesnej gospodarki https://nadzorkorporacyjny.pl/zmiany-w-zakresie-podpisywania-sprawozdan-finansowych/

22.06.2022 Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych https://nadzorkorporacyjny.pl/spotkanie-klubu-czlonkow-rad-nadzorczych-22-czerwca-2022-katowice/

21.06.2022 Panel „Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań” podczas Konferencji – Kodeks Spółek Handlowych https://nadzorkorporacyjny.pl/efektywna-rada-nadzorcza-wykorzystanie-nowych-i-proponowanych-rozwiazan-2/

19.05.2022 Debata Akademii Spółek Kapitałowych „Odpowiedzialność członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarczehttps://nadzorkorporacyjny.pl/debata-akademii-spolek-kapitalowych-odpowiedzialnosc-czlonkow-organow-spolki-akcyjnej-za-decyzje-gospodarcze/

12.05.2022 Debata „Największe wyzwania dla polskich spółek giełdowych w 2022 rok” podczas VI edycja Konferencji JZP https://nadzorkorporacyjny.pl/najwieksze-wyzwania-dla-polskich-spolek-gieldowych-w-2022-roku-panel-podczas-vi-konferencji-dla-jednostek-zainteresowania-publicznego/

27.04.2022 Debata „Różnorodność w radach nadzorczych” podczas 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego https://nadzorkorporacyjny.pl/roznorodnosc-w-radach-nadzorczych-panel-podczas-europejskiego-kongresu-gospodarczego-2022/

29.03.2022 Debata „Rada nadzorcza, i niezależni eksperci w jej szeregach, jako element profesjonalizacji i budowania wartości rynkowej w praktyce firm rodzinnych” podczas IX Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych https://nadzorkorporacyjny.pl/ix-miedzynarodowy-kongres-firm-rodzinnych-28-29-marca-2022-r/