Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” 2024

110
views

W konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty zrównoważonego rozwoju. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie tematyki raportowania danych z obszaru ESG oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk. 

Inicjatywa jest skierowana do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty zrównoważonego rozwoju oraz raporty zintegrowane, a także do specjalistów i ekspertów zainteresowanych tematyką ESG. Uczestnictwo w konkursie jest okazją do benchmarkingu i  podnoszenia kompetencji w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Ten obszar nabiera coraz większego znaczenia w świetle wyzwań związanych z  realizacją obowiązków wynikających z Corporate Sustainability Reporting Directive i wprowadzeniem Europejskich Standardów Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS).   

Organizatorem konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Strona organizatora: https://raportyzr.pl/informacje-o-konkursie/

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem Wydarzenia.

Tak było rok temu: https://nadzorkorporacyjny.pl/jak-firmy-w-polsce-raportuja-esg-wyniki-17-edycji/