Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych – 3. edycja – Konferencja 24.09.2024

155
views

24 września 2024 roku odbędzie się konferencja poświęcona praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego, funkcjonowaniu rad nadzorczych i sprawowaniu kontroli nad spółkami komunalnymi.

Doświadczeni eksperci i doradcy omówią dobre praktyki, najważniejsze standardy oraz kluczowe nowe przepisy i orzeczenia, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Przedstawią również wnioski z prac organów kontrolnych, z którymi powinny się zapoznać osoby związane z nadzorem właścicielskim

Tematyka:
– Rola zarządu i rady nadzorczej w spółkach komunalnych
– Zasady nadzoru właścicielskiego – obowiązki pracowników nadzoru właścicielskiego w świetle uregulowań prawnych
– Spółka komunalna jako forma realizacji zadań gminy
– Uprawnienia do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji publicznej i materiałów oraz wglądu w działalność spółek
– Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki komunalnej
– ESG w spółkach komunalnych

Szczegółowe informacje i warunki udziału na stronie organizatora https://nadzor.administracjapubliczna.pl/

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest Partnerem Merytorycznym Konferencji.