Człowiek Corporate Governance

Wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance 2022” zostało przyznane Ilonie Pieczyńskiej-Czerny, podczas XII Konferencji Rada Nadzorcza 21 listopada 2022 roku.

Więcej o XII Konferencji Rada Nadzorcza https://nadzorkorporacyjny.pl/xii-konferencja-rada-nadzorcza-podsumowanie/

Kapituła wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2022” (w kolejności alfabetycznej):
– Zbigniew Błaszczyk,
– Raimondo Eggink,
– Agnieszka Gontarek,
– Krzysztof Grabowski,
– Monika Marcinkowska,
– Andrzej S. Nartowski (śp.),
– Wiesław Rozłucki,
– Piotr Rybicki,
– Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

W 2011 roku zainicjowano cykl wydarzeń pod nazwą Konferencja Rada Nadzorcza – obecnie największego wydarzenia corporate governance w Polsce.

Od 2015 roku w ramach Konferencji wręczane jest wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”.

Ideą wyróżnienia Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. 

Dotychczasowi wyróżnieni:

  • 2016 – Wiesław Rozłucki (więcej: https://nadzorkorporacyjny.pl/relacja-vi-konferencji-rada-nadzorcza/)

Na zdjęciu od lewej: A. Nartowski, W. Rozłucki, Z. Błaszczyk, P. Rybicki (foto: Gabriel Drogosz)

2022 – Ilona Pieczyńska-Czerny (więcej: https://nadzorkorporacyjny.pl/ilona-pieczynska-czerny-czlowiekiem-corporate-governance-2022/)