Człowiek Corporate Governance

W 2011 roku zainicjowano cykl wydarzeń pod nazwą Konferencja Rada Nadzorcza – obecnie największego wydarzenia corporate governance w Polsce.

Od 2015 roku w ramach Konferencji wręczane jest wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”.

Ideą wyróżnienia Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. 

Dotychczasowi wyróżnieni:

Na zdjęciu od lewej: A. Nartowski, W. Rozłucki, Z. Błaszczyk, P. Rybicki (foto: Gabriel Drogosz)

Kapituła wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2020/2021„: Zbigniew Błaszczyk, Raimondo Eggink, Agnieszka Gontarek, Patryk Kuzior, Andrzej S. Nartowski, Wiesław Rozłucki, Piotr Rybicki, Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

Inicjatorem Konferencji Rada Nadzorcza oraz wyróżnienia Człowiek Corporate Governance jest Piotr Rybicki.