Człowiek Corporate Governance

Wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance 2023” zostało przyznane podczas XIII Konferencji Rada Nadzorcza 18 września 2023 roku.

Jarosław Dominiak Człowiekiem Corporate Governance 2023

Kapituła wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2023” (w kolejności alfabetycznej):
– Zbigniew Błaszczyk,
– Raimondo Eggink,
– Agnieszka Gontarek,
– Monika Marcinkowska,
– Ilona Pieczyńska-Czerny
– Wiesław Rozłucki,

– Piotr Rybicki,
– Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

W 2011 roku zainicjowano cykl wydarzeń pod nazwą Konferencja Rada Nadzorcza – obecnie największego wydarzenia corporate governance w Polsce.

Od 2015 roku w ramach Konferencji wręczane jest wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance”.

Ideą wyróżnienia Człowiek Corporate Governance jest uhonorowanie osób, które poprzez swoją pracę wnoszą ogromny wkład w budowę i rozwój ładu korporacyjnego w Polsce. 

Dotychczasowi wyróżnieni:

  • 2016 – Wiesław Rozłucki (więcej: https://nadzorkorporacyjny.pl/relacja-vi-konferencji-rada-nadzorcza/)

Na zdjęciu od lewej: A. Nartowski, W. Rozłucki, Z. Błaszczyk, P. Rybicki (foto: Gabriel Drogosz)

2022 – Ilona Pieczyńska-Czerny (więcej: https://nadzorkorporacyjny.pl/ilona-pieczynska-czerny-czlowiekiem-corporate-governance-2022/)

2023 – Jarosław Dominiak (więcej: https://nadzorkorporacyjny.pl/jaroslaw-dominiak-czlowiekiem-corporate-governance-2023/)