Piotr Rybicki

„Można śmiało powiedzieć, że jest jedną z niewielu osób w Polsce, które w aktywny sposób promują ład korporacyjny i rady nadzorcze w Polsce”; „Ekspert corporate governance” to tylko dwa z przykładowych komplementów, jakie usłyszałem w ostatnim czasie. Zdania, które w jeszcze większym stopniu motywują mnie do działań, mających często charakter działalności społecznej. Te działania to „Konferencja Rada Nadzorcza” (w 2020 roku miała odbyć się jubileuszowa 10. edycja, niestety z przyczyn dla wszystkich oczywistych, odbyła się w 2021 roku – on-line zobacz: http://nadzorcza.pl/), wyróżnienie „Człowiek Corporate Governance” (po raz szósty i siódmy), cykliczne spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych (w okresie pandemii pierwsze w Polsce spotkania on-line dla rad nadzorczych!), a także liczne wypowiedzi eksperckie i wystąpienia dotyczące tematyki rad nadzorczych i szerzej ładu korporacyjnego.

Kontakt

Najważniejsze informacje o mojej osobie:

– uprawnienia biegłego rewidenta nr 11242 (kliknij aby pobrać aktualne zaświadczenie)

– członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych (od 2020)

aktywna działalność w radach nadzorczych i komitetach audytu (od 2001); spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne

– prowadzenie szkoleń z finansów i rachunkowości (od 2001), w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (od 2006)

Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018)

– doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych

– członek rady programowej Fundacji Polski Instytut Credit Managment (od 2018)

– ambasador 30% Club Poland (od 2021)

– członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku (od 2017), oraz wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015)

– członek kapituły konkursu The Best Annual Report (2015 – 2018) oraz konkursu Samorząd wspiera MŚP (2016 – 2019),

– w latach 2014-2020 wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; wyróżniony złotą odznaką honorową RIG w Katowicach (2014) oraz honorowym wyróżnieniem tytularnego wiceprezesa RIG w Katowicach (2020)

– w latach 2015 – 2020 członek Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” (od 2011) i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015)

panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce: Europejski Kongres Gospodarczy (2018), Europejski Kongres FECMA (2021), Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2012-2019), Konferencja WallStreet (2013-2017, 2019-2020), Kongres Dyrektorów Finansowych (2014, 2016-2019), Konferencja Kodeks Spółek Handlowych (2021), Konferencja Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych (2021), Forum Rachunkowości Budżetowej (2019, 2021), Forum Finansów Publicznych (2020), Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (2017-2019), Konferencja Ład Korporacyjny (2021), Nowoczesne Rady Nadzorcze (2017), Forum Przemysłowe (2019), Doroczna Konferencja Audytingu (2017, 2021), Konferencja Rada Nadzorcza (2011-2019, 2021)

Od 2001 roku prowadzi szkolenia z następujących obszarów (ponad 800 szkoleń): inwentaryzacja w jednostkach budżetowych, inwentaryzacja w podmiotach gospodarczych, czytanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań spółek giełdowych; finanse dla niefinansistów; a także szkolenia dla rad nadzorczych.

Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512-48-40-45

Aktualnie w radach nadzorczych:

  • net-o-logy sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (od 2019 r.)

Zmiany w 2021 roku:

+ /bez zmian/
– GetBack S.A., Copernicus Securities S.A.

Cała aktywność w radach nadzorczych: net-o-logy sp. z o.o. (2019-), Copernicus Securities S.A. (2018-2021), GetBack S.A. (2019-2021), IFIRMA S.A. (2017-2020), Polske Uhli a.s. (2016-2019), Etno Cafe S.A. (2018-2019), ALBA MPGK Sp. z o.o. (2018), OS3 S.A. (2016-2017), Sunex S.A. (2014), Mennica Finance S.A. (2013-2015), Mennica Śląska Sp. z o.o. (2013-2014), MG Leasing S.A. (2012), Hefal Serwis S.A. (2009-2010), ERG S.A. (2009-2010), BOMAR S.A. (2009-2014), JCOMMERCE S.A. (2008-2010), INTROL S.A. (2007-2017), Hefal Serwis S.A. (2007-2008), ELKOP S.A. (2006), ALUMAST S.A. (2001-2007)

Zobacz również:
https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/rady-nadzorcze-blizej-spolek-pomoglo-cos-czego-nikt-sie-nie-spodziewal,80873.html

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ekspert-ds-nadzoru-korporacyjnego-dzialamy-w-trybie-awaryjnym,72253.html

https://rachunkowosc.com.pl/sprawozdanie_z_dzialalnosci_a_pandemia_perspektywa_czlonka_zarzadu

https://www.parkiet.com/Ludzie-rynku/304239991-GetBack-to-wielkie-wyzwanie.html

https://www.pb.pl/rady-nadzorcze-sa-stabilniejsze-982644

https://www.pb.pl/drobni-inwestorzy-maja-swoje-prawa-969410