Piotr Rybicki – kandydat na członka rady nadzorczej

1368
views

Od 20 lat jestem aktywnym członkiem rad nadzorczych. W radach nadzorczych, w których byłem i jestem, służę wsparciem i profesjonalnym podejściem do funkcji członka rady. Posiadam doświadczenie zarówno w obszarze komitetu audytu, komitetu ryzyka, ale także jako przewodniczący, również w spółkach w „trudnej sytuacji”.
Jestem wykładowcą na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, posiadam doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także posiadam uprawnienia biegłego rewidenta.
Aktywnie również działam na rzecz społeczności rad nadzorczych – propagując profesjonalne rady nadzorcze. Jestem inicjatorem „Konferencji Rada Nadzorcza” oraz wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”.
Można mnie również spotkać na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce, podczas których poruszam kwestie mi bliskie tj. ład korporacyjny, ESG, sprawozdawczość, audyt, finanse.
Jestem również członkiem Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Jeżeli poszukujesz profesjonalisty w radzie nadzorczej – zapraszam do kontaktu.

Najważniejsze informacje o mojej osobie:

– uprawnienia biegłego rewidenta nr 11242 (kliknij aby pobrać aktualne zaświadczenie)

– członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych (od 2020)

– aktywna działalność w radach nadzorczych i komitetach audytu (od 2001); spółki giełdowe, spółki z udziałem Skarbu Państwa, spółki komunalne, spółki rodzinne

– prowadzenie szkoleń z finansów i rachunkowości (od 2001), w tym na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (od 2006)

– Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2018)

– doświadczenie jako dyrektor finansowy, a także wiceprezes zarządu ds. finansowych

– członek rady programowej Fundacji Polski Instytut Credit Managment (od 2018)

– ambasador 30% Club Poland (od 2021)

– członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku (od 2017), oraz wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015)

– członek kapituły konkursu The Best Annual Report (2015 – 2018) oraz konkursu Samorząd wspiera MŚP (2016 – 2019),

– w latach 2014-2020 wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach; wyróżniony złotą odznaką honorową RIG w Katowicach (2014) oraz honorowym wyróżnieniem tytularnego wiceprezesa RIG w Katowicach (2020)

– w latach 2015 – 2020 członek Rady Ekspertów Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

– inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” (od 2011) i wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance” (od 2015)

– panelista na największych wydarzeniach gospodarczych w Polsce: Europejski Kongres Gospodarczy (2018, 2022), Europejski Kongres FECMA (2021), Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych (2022), Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2012-2019), Konferencja WallStreet (2013-2017, 2019-2020), Kongres Dyrektorów Finansowych (2014, 2016-2019), Konferencja Kodeks Spółek Handlowych (2021, 2022), Konferencja CFO Excellence (2022), Konferencja Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych (2021), Forum Rachunkowości Budżetowej (2019, 2021-2022), Forum Finansów Publicznych (2020-2021), Forum Odpowiedzialności Kierowników JSFP (2022), Samorządowe Forum Kapitału i Finansów (2017-2019), Konferencja Ład Korporacyjny (2021), Nowoczesne Rady Nadzorcze (2017), Forum Przemysłowe (2019), Doroczna Konferencja Audytingu (2017, 2021), Konferencja Rada Nadzorcza (2011-2019, 2021)

Od 2001 roku prowadzi szkolenia z następujących obszarów (ponad 800 szkoleń): inwentaryzacja w jednostkach budżetowych, inwentaryzacja w podmiotach gospodarczych, czytanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań spółek giełdowych; finanse dla niefinansistów; a także szkolenia dla rad nadzorczych.

Aktywność w radach nadzorczych: Groclin/Less S.A. (2022-), net-o-logy sp. z o.o. (2019-), Copernicus Securities S.A. (2018-2021), GetBack S.A. (2019-2021), IFIRMA S.A. (2017-2020), Polske Uhli a.s. (2016-2019), Etno Cafe S.A. (2018-2019), ALBA MPGK Sp. z o.o. (2018), OS3 S.A. (2016-2017), Sunex S.A. (2014), Mennica Finance S.A. (2013-2015), Mennica Śląska Sp. z o.o. (2013-2014), MG Leasing S.A. (2012), Hefal Serwis S.A. (2009-2010), ERG S.A. (2009-2010), BOMAR S.A. (2009-2014), JCOMMERCE S.A. (2008-2010), INTROL S.A. (2007-2017), Hefal Serwis S.A. (2007-2008), ELKOP S.A. (2006), ALUMAST S.A. (2001-2007)

Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512-48-40-45