Rola zarządu i rady nadzorczej w procesie raportowania

200
views

Piotr Rybicki (Rzeczpospolita. 25.04.2024)

ESG nie powinniśmy postrzegać tylko przez pryzmat sprawozdawczości. Sprawozdawczość jest ważna, ale jest tylko wynikiem podjętych wcześniej działań. ESG to strategia i spojrzenie w przyszłość. Nie będąc nowoczesnym – de facto – mówimy o powolnym końcu każdej firmy.
Obowiązek raportowania ESG dotknie… kilku milionów przedsiębiorstw w Polsce. Na szczęście nie wszystkich w takim samym rozbudowanym zakresie. Przedsiębiorstwa – te największe – będą zobligowane do samodzielnego sporządzenia raportu zrównoważonego rozwoju, te mniejsze – będące w tzw. łańcuchu wartości – będą przede wszystkim dostarczać informacje niezbędne do przygotowania raportu przez te największe.
Niezależnie zatem czy ktoś jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej dużej, średniej czy małej firmy, czy też prowadzi małą działalność gospodarczą, raportowanie ESG będzie dotyczyło każdego – różnica będzie tylko w zakresie i
sposobie prezentacji danych. Jak zatem przygotować się do raportowania ESG?

Więcej:

Źródło: https://archiwum.rp.pl/artykul/1514359-Rola-zarzadu-i-rady-nadzorczej-w-procesie-raportowania.html