Przed nami największe zmiany w rachunkowości od 20 lat – komentarz Piotra Rybickiego

129
views

Źródło: https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/przed-nami-najwieksze-zmiany-w-rachunkowosci-od-20-lat,104698.html

Jak wyjaśnia Piotr Rybicki, członek rad nadzorczych, biegły rewident prowadzący portal nadzorkorporacyjny.pl, analizując zakres nowelizacji – zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach i kilku innych regulacji – 99-stronicowy projekt, wraz z 51-stronicowym uzasadnieniem, jest największą nowelizacją przepisów o rachunkowości od 2002 roku.

– Nowe regulacje oznaczają obowiązki sprawozdawcze w zakresie zrównoważonego rozwoju przede wszystkim dla największych firm, tj. zatrudniających powyżej 250 pracowników. To one w najbliższych dwóch latach przygotują sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. W praktyce jednak również i mniejsze firmy – pośrednio – zostaną objęte obowiązkami raportowania w zakresie ESG – będąc w tzw. łańcuchu wartości „dużej” firmy. „Małe” podmioty, oczywiście w określonym zakresie będą przekazywać informacje niezbędne do przygotowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez „duże” jednostki – komentuje zmiany Piotr Rybicki.

– Warto wskazać, w planowanych zmianach nie przewidziano żadnych przesunięć czasowych na sporządzenie mocno rozbudowanej sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Spółki giełdowe będące grupami kapitałowymi i objęte nowym sprawozdaniem zrównoważonego rozwoju, w przyszłym roku będą miały dwa razy więcej zadań. Za 2024 rok będą musiały przygotować dwa sprawozdania finansowe, równie obszerne dwa sprawozdania zrównoważonego rozwoju, a także przygotowane sprawozdania poddać badaniu i atestacji przez biegłego rewidenta. I to wszystko w cztery miesiące. Faktyczną pracę trzeba zatem zacząć już dziś – dodaje Rybicki.