Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 15 września 2022 – Katowice

938
views

Podsumowanie spotkania:

Na spotkaniu poruszyliśmy 4 tematy:
– raportowanie zarząd na rzecz rady nadzorczej
– konieczność protokołowania uchwał w spółce z o.o.
– doradcę rady nadzorczej
– obowiązkowe spotkanie rady nadzorczej z biegłym rewidentem. 
Ponad 2 godzinna dyskusja pokazuje, że rady nadzorcze, zarządy i spółki czeka dużo wyzwań i dużo pracy.

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych odbyło się 15 września 2022 r. (czwartek) w Katowicach.

Miejsce spotkania: TDJ S.A., budynek .KTW I, AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 1A, KATOWICE

Temat spotkania: Ostatni dzwonek, czyli co czeka rady nadzorcze po 13 października 2022 r.

Eksperci: Wiesław Łatała, Piotr Rybicki

Wiesław Łatała – Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Posiada 30-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Prawnik rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć przez międzynarodową organizację Global Law Experts. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Podatki w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1990-1998 asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Liczba miejsc ograniczona!

Konieczna rezerwacja. Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512484045

Partner spotkania