Credit Risk 2022

128
views

Zapraszamy do udziału w Konferencji Credit Risk – to prezentacja najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji.. Omawiając całość procesu order-to-cash w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładł nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności.

Portal NadzorKorporacyjny.pl jest patronem głównym Konferencji.

Piotr Rybicki wygłosi prelekcję pt.  Analiza finansowa w dobie gwałtownych zmian otoczenia gospodarczego.

Zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje na stronie organizatora: https://picm.pl/creditrisk2022/