Czas na ESG

891
views

Raportowanie zgodne z #ESRS, #GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) #Bioróżnorodność, #DI&E (Diversity, Inclusion &Equality), #dekarbonizacja, zarządzanie zrównoważoną organizacją, #greenwashing, finansowanie zielonej transformacji – te zagadnienia będą główną osią tematyczną II edycji konferencji „czas na ESG!”, która odbędzie się w dniach 27-28 września w ADN Centrum Konferencyjnym w Warszawie.

W odróżnieniu od innych tego typu wydarzeń, nasza konferencja ma skupiać się na praktycznym wymiarze przygotowań do wdrażania zmian niezbędnych do realizacji nowych wyzwań w obszarze #ESG. Do grona naszych ekspertów zaprosiliśmy osoby zaangażowane za realizację zielonej (r)ewolucji z firmach, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami: będą to i dobre praktyki, ale i błędy, niepewność i ryzyka z jakimi mierzą się na trudnej drodze do zrównoważonego rozwoju.

Agenda wydarzenia podzielona jest na sesje wspólne i równoległe ścieżki tematyczne. #ESG dotyka każdej sfery działania organizacji, zarówno procesów wewnętrznych, jaki operacji w ramach #łańcucha wartości czy dialogu z interesariuszami. Chcemy poruszyć te kluczowe kwestie i dać naszym uczestnikom możliwość wyboru zagadnień, które są najbliższe  codziennej praktyce.

Dwudniowa konferencja to nie tylko znakomita merytoryka, ale i czas na networking, możliwość spotkania z innymi profesjonalistami mierzącymi się z tymi samymi wyzwaniami – czas na wymianę doświadczeń, dyskusję i wspólne szukanie rozwiązań palących kwestii. To czas na zainspirowanie się do działania! To Czas na ESG!

Szczegółowy program i sylwetki ekspertów są dostępne na stronie www.czasnaesg.pl

Prelekcja Piotra Rybickiego – 27 września 2023 godz. 16.10 – ESGovernance, czyli jak analizować ład korporacyjny

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wyjątkowym wydarzeniu!

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem Wydarzenia.