ESRS – standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju – przyjęte

244
views

31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju czyli ESRS (European Sustainability Reporting Standards) Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju.

Standardy te zostaną zastosowane przez pierwszą grupę jednostek (największe jednostki zainteresowania publicznego obecnie raportujące informacje niefinansowe) już do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2024 r.

Treść regulacji (angielska wersja językowa): https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/financial-services-legislation/implementing-and-delegated-acts/corporate-sustainability-reporting-directive_en