Planowane zmiany w funkcjonowaniu Komitetów Audytu JZP

151
views

Opracowano na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14)