Studia Podyplomowe „ŁAD KORPORACYJNY I ESG DLA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH”

789
views

Organizator: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
link: https://www.sgh.waw.pl/studia-podyplomowe-i-mba/studia-podyplomowe-lad-korporacyjny-i-esg-dla-czlonkow-rad-nadzorczych

Studia Podyplomowe „Ład Korporacyjny i ESG dla Członków Rad Nadzorczych” mają na celu przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności świadczenia usług dla członków rad nadzorczych.

Dlaczego warto:

  • Program studiów tworzony jest w partnerstwie z portalem NadzórKorporacyjny.pl, którego misją jest promowanie profesjonalnego ładu korporacyjnego i nadzoru właścicielskiego.
  • Dzięki tej unikalnej współpracy słuchacze i słuchaczki uzyskują dostęp do najnowszych osiągnięć nauki oraz praktyki w obszarze ładu korporacyjnego.
  • Studia przygotowują do podejmowania decyzji zarządczych i nadzorczych w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem właściwej równowagi pomiędzy różnymi grupami interesariuszy.
  • Program oferuje kompleksowe spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG.
  • Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny – opierają się na analizach przypadków, pracy warsztatowej i symulacjach.
  • W realizację programu zaangażowani są wybitni specjaliści z branży, w tym członkowie i członkinie rad nadzorczych, eksperci i ekspertki z dziedziny prawa, ekonomii, finansów i rachunkowości oraz ESG.
  • Celem studiów jest także aktywne zaangażowanie uczestników i wykładowców w tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w trakcie studiów, ale także i po ich zakończeniu.

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest Partnerem Studiów Podyplomowych „Ład korporacyjny i ESG dla członków rad nadzorczych”