Nadzór właścicielski w spółkach komunalnych – Konferencja 27.09.2023

1549
views

27 września 2023 roku odbyła się konferencja poświęcona praktycznym aspektom nadzoru właścicielskiego, funkcjonowaniu rad nadzorczych i sprawowaniu kontroli nad spółkami komunalnymi.

Doświadczeni eksperci i doradcy omówili dobre praktyki, najważniejsze standardy, kluczowe przepisy i orzeczenia. Przedstawią również wnioski z kontroli NIK, z którymi powinny się zapoznać osoby związane z nadzorem właścicielskim.

Tematyka:
– Zasady nadzoru właścicielskiego – obowiązki pracowników nadzoru właścicielskiego w świetle nowych uregulowań prawnych
– Część zmienna wynagrodzenia członków zarządu spółki komunalnej – budowanie celów zarządczych
– Kto może pełnić funkcje w organach spółek komunalnych, odpowiedzialność rad nadzorczych i zarządów spółek komunalnych – w świetle zmian prawnych
– Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych i w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego w świetle kontroli NIK
– Zamówienia w spółkach komunalnych a prawo zamówień publicznych
– Współpraca biegłego rewidenta z nadzorem właścicielskim i spółką komunalną
– Panel dyskusyjny z udziałem wszystkich ekspertów – Aktualne wyzwania w zakresie nadzoru właścicielskiego w spółkach komunalnych

Szczegółowe informacje i warunki udziału na stronie organizatora https://nadzor.administracjapubliczna.pl/

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest Partnerem Merytorycznym Konferencji.