Czas na ESG 2024

144
views

2024 rok jest pierwszym okresem, który podlegał będzie raportowaniu zgodnie ze standardem ESRS.

To moment, w którym firmy objęte obligo intensywnie przygotowują się, a kolejne szybciej lub wolniej podejmują wysiłek wdrożenia zmian zgodnie z wytycznymi ujętymi w dyrektywie CSRD. W takim układzie nie ma próżni, wszyscy przedsiębiorcy pozostający w łańcuchu wartości będą zmuszeni zbierać, analizować i przekazywać dane. To powoduje, że potrzeba wdrożenia zrównoważonego rozwoju staje się wspólnym mianownikiem biznesu.

Regulacyjne tsunami jeszcze nie jest za nami. Mnogość nowych projektów i aktów prawnych, które niebawem zostaną uchwalone, dołożą kolejne obowiązki. Z drugiej strony – coraz szersze protesty i niestabilne otoczenie geopolityczne – będą miały wpływ na szybkość i zakres podejmowanych wyzwań w obszarze ESG.

Jak dobrze przygotować organizację do nowych wymogów? Jak zorganizować procesy, opracować polityki, wdrożyć nowe wymogi? Wreszcie jak wykorzystać swoją szansę – jaką bez wątpienia stwarza nowa sytuacja?

To czas na konkretne kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju…Praktycznym, operacyjnym działaniom poświęcimy III edycję naszej konferencji.

Szczegółowy program i sylwetki ekspertów są dostępne na stronie www.czasnaesg.pl

Prelekcja Piotra Rybickiego – 25 września 2024 godz. 16.30 – ESGovernance – obowiązki, odpowiedzialność, źródła danych

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym wyjątkowym wydarzeniu!

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem Wydarzenia.