FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2024

139
views

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2024 TRANSFORM to STAY AHEAD, organizuje ADN Akademia w dniach 8-9 października w Warszawie w Centrum Konferencyjnym na ul. Grzybowskiej 56.

Forum Dyrektor Finansowy to wyjątkowe wydarzenie zaprojektowane we współpracy z Radą Programową, w skład której wchodzą CFO/Dyrektorzy Finansowi z różnych branż w Polsce. Program wydarzenia nakreśla obszary związane z przyszłością finansów i wspiera liderów działów finansowych w sprawnym przeprowadzaniu wszystkich zmian w strukturze organizacyjnej, talentach, technologii i procesach, które są potrzebne do osiągnięcia przyszłej wizji finansów.

Obowiązki CFO/Dyrektora Finansowego są szersze i bardziej zróżnicowane niż kiedykolwiek wcześniej. Wraz ze wzrostem wykorzystania technologii cyfrowych, wpływem zmian klimatycznych na środowisko oraz falą niepewności geopolitycznej i gospodarczej, łącznie wyzwania te stwarzają pilną potrzebę radykalnej transformacji organizacji. W dzisiejszym dynamicznym krajobrazie liderzy działów finansowych muszą wykazywać się zdolnością adaptacji i chęcią wykorzystania nowych umiejętności i perspektyw. Muszą brać pod uwagę wpływ sił kulturowych i technologicznych na podejmowanie decyzji biznesowych oraz być gotowi do wyznaczania i kształtowania strategicznego kierunku swojej firmy.

Podczas Forum zostaną poruszone najważniejsze wyzwania i priorytety  dla CFO/Dyrektora Finansowego:

  • PRZYWÓDZTWO I TALENTY W ERZE AI
  • BUDOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY OD CFO DO CEO
  • CUSTOMER-CENTRIC CFO. STRATEGIE OPARTE NA NASTROJACH KONSUMENTÓW
  • DATA-DRIVEN CFO. STRATEGIE OPARTE NA DANYCH
  • ESG-FOCUSED CFO. STRATEGIE OPARTNE NA ESG 
  • AI-DRIVEN CFO. STRATEGIE OPARTE O INNOWACJE

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje: https://forum-dyrektorfinansowy.pl/

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem Wydarzenia!