Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór – 2024

109
views

Edycja 2024
Szkolenia będą odbywały się w następujących ośrodkach:
– Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie

– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gdańsku
– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie

Zobacz podsumowanie ubiegłego roku: https://nadzorkorporacyjny.pl/komunikacja-bieglego-rewidenta-z-zarzadem-oraz-osobami-sprawujacymi-nadzor-podsumowanie/

Dodatkowy materiał: Wskazówki dotyczące wybranych aspektów komunikacji z doradcami prawnymi
badanej jednostki