Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 22 czerwca 2022 – Katowice

1032
views

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Klubu Członków Rad Nadzorczych, które odbędzie się 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 15.30 w Katowicach.

Miejsce spotkania: https://www.27thfloor.pl/

Temat spotkania: Podsumowanie I półrocza oraz wyzwania dla rad nadzorczych po 13 października 2022 r.

Eksperci: Wiesław Łatała, Piotr Rybicki

Wiesław Łatała – Radca Prawny, Partner Zarządzający w Kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Posiada 30-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Prawnik rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć przez międzynarodową organizację Global Law Experts. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Podatki w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1990-1998 asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Koszt udziału: 50 zł + koszty konsumpcji (płatne na miejscu).

Liczba miejsc ograniczona!

Konieczna rezerwacja. Kontakt: Piotr Rybicki, tel. 512484045

PODSUMOWANIE SPOTKANIA

22 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych w Katowicach, dosyć wysoko bo aż na 27 piętrze hotelu Marriott z pięknym widokiem na miasto, ale dzięki temu mogliśmy spojrzeć z góry, z lotu ptaka na funkcjonowanie rad nadzorczych w I półroczu 2022 r. oraz na czekające nas wyzwania w kontekście wchodzących w życie 13 października 2022 r. zmian w KSH.

W wyniku ożywionej dyskusji dotyczących zmian w KSH prowadzonej pomiędzy Panami Wiesławem Łatałą i Piotrem Rybickim oraz pozostałymi uczestnikami spotkania stwierdzono między innymi:

 • zmienione przepisy KSH pokażą, gdzie będzie ulokowana władza w spółce, czy jej środek ciężkości przeniesie się do rad nadzorczych czy do zarządu,
 • w spółkach czy w grupach spółek powinna być zachowana równowaga pomiędzy rządami silnej ręki prezesa, a systemem rozproszonego zarządzania,
 • ważna jest silna i kompetentna Rada Nadzorcza, która uzupełnia się i dzieli swoją fachowa wiedzą,
 • według rozmówców w wyniku zmian w KSH nie zmieni się w sposób istotny charakter działania Rad Nadzorczych,
 • zwrócono uwagę na konieczność analizy statutów spółek pod katem zmian w KSH, wiele wprowadzonych zmian jest uwarunkowanych zapisem: „o ile statut spółki nie stanowi inaczej”,
 • zwrócono uwagę na problem związany z wejściem w życie zmian w KSH 13.10.2022 r. i zmienionych wymagań z tym związanych w trakcie roku, podczas gdy raporty i sprawozdania rady nadzorczej itp. będą dotyczyć całego 2022 r.,
 • omówiono art. 214 KSH – aspekty staranności przy wypełnianiu obowiązków przez członków rady oraz lojalności wobec spółki, każdy członek rady odpowiada za siebie w zakresie dołożenia staranności w wykonywaniu obowiązków,
 • omówiono art. 293 § 3 KSH, czy Rada Nadzorcza potrzebuje „tony” sprawozdań i analiz by dołożyć staranności przy podejmowaniu decyzji, stwierdzono, że „analiza wsteczna jest zawsze skuteczna”, niemniej analiza z reguły musi być przeprowadzona przed podjęciem decyzji a nie ex post,
 • dyskutowano również czy warto głosować „przeciw”, gdy mam odmienne zdanie w kontekście staranności i odpowiedzialności, czy moje funkcjonowanie w radzie nie skończy się po takim negatywnym głosowaniu, w takiej sytuacji należy dokonać analizy ryzyka i ocenić czy warto głosować „za”, aby pozostać w radzie,
 • zwrócono uwagę na konieczność protokołowania posiedzeń rady, włącznie z wypowiedziami i wyrażanymi stanowiskami, a nie tylko z podjętymi uchwałami, co może przyczynić się do zabezpieczenia przed pociągnięciem do odpowiedzialności członka rady,
 • omówiono art. 219 § 4 KSH – stwierdzono, że poszerzono zakres podmiotów, od których rada nadzorcza może pozyskiwać informacje,
 • omówiono art. 219 § 1 KSH – możliwość korzystania z doradców prze Radę Nadzorczą, czy ich zatrudnienie powinno się odbywać zgodnie z procedurą zakupową, kto będzie rozliczał faktury i wypłatę za takie usługi.

W końcowej części spotkania dyskutowano w temacie: „odchodzę z Rady Nadzorczej i co dalej?” omówiono sposoby zabezpieczenia przed ewentualną odpowiedzialnością po odwołaniu z Rady Nadzorczej.

/Sekretarz Spotkania Klubu Członków Rad Nadzorczych w dniu 22.06.2022/