FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023

1023
views

ADN ma przyjemność przedstawić największe i najciekawsze w tym roku wydarzenie dla Dyrektorów Finansowych!

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023
Finanse przyszłości: # Ludzie # Organizacja # Technologia
6 – 7 października 2022, Warszawa
https://forum-dyrektorfinansowy.pl/

Ostatnie lata stawiają biznesy i ich liderów przed kolejnymi wyzwaniami, sytuacja na rynku jest dynamiczna i trzeba być gotowym na ciągłe zmiany. Liderzy finansów stają się kluczowymi partnerami biznesowymi, nawigatoramiprzewidującym nadchodzące wydarzenia i elastycznie reagującym na zmienność otoczenia. Nieustannie muszą szukać sposobów na osiągnięcie sukcesu w nowej „niestabilności”, realizować rentowny wzrost i strategicznie przygotowywać się na to, co będzie dalej. Dyrektorzy Finansowi mają świadomość ogromnych zmian w biznesie i tego jak wpłynęły one na ich funkcje. Z dostępem do olbrzymiej ilości danych oraz wyposażeni w technologię biorą udział w procesie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Wymaga to od nich szerszego spojrzenia na całościową sytuację oraz partnerskiej współpracy z zarządem i menedżerami innych pionów. Żeby osiągać coraz lepsze wyniki potrzebują rozwoju i pozyskiwania nowych kompetencji dla siebie i swoich zespołów.

Premierowa debata roku FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023 to platforma dla profesjonalistów zarządzania finansami z różnych branż w Polsce służąca dyskusji o sprawdzonych strategiach i wyzwaniach dnia codziennego Dyrektora Finansowego, wymianie doświadczeń i najlepszych praktyk oraz omówieniu kluczowych umiejętności i zasobów wymaganych do napędzania wzrostu biznesu. Naszym celem jest dostarczenie zestawu najwyższej jakości inspiracji, informacji i narzędzi, prowadzących do doskonalenia praktyki.

Forum zostało zaprojektowane we współpracy z Radą Programową, w skład której weszli Dyrektorzy Finansowi z różnych branż w Polsce. Tematem przewodnim tej edycji Forum jest wpływ skutków pandemii oraz zmieniających się uwarunkowań polityczno-ekonomicznych na rolę i priorytety pracy Dyrektora Finansowego. Dyrektor Finansowy jak partner biznesowy i nawigator rozwoju biznesu w następujących obszarach: LUDZIE, ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA.

Portal NadzórKorporacyjny.pl jest partnerem Wydarzenia!