Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki – wykład Piotra Rybickiego podczas Konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu”

573
views

Prezesi, członkowie zarządu, członkowie rad nadzorczych, dyrektorzy, a także doradcy prawni są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji. Dlatego też kadra menedżerska powinna mieć bardzo dobrą orientację w aktualnych przepisach prawnych, finansowych oraz podatkowych.

Podczas 2-dniowej konferencji znakomici prawnicy – praktycy podzielą się swoją wiedzą w zakresie odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno – skarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych.

Konferencja dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

Zapraszamy Państwa do grona uczestników Konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu” w dniach 30-31 maja 2022 r. w Warszawie.

Piotr Rybicki będzie prelegentem w drugim dniu Konferencji i wygłosi wystąpienie pt. „Odpowiedzialność zarządu za rachunkowość spółki”

Link do Konferencji: https://www.pb.pl/konferencje/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-4348156c-e2bf-4eb0-8ced-4061e221e904