Piotr Rybicki uczestnikiem Konferencji Ład Korporacyjny 2022

495
views

Szanowni Państwo.

Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w konferencji na temat ładu korporacyjnego, organizowanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego. Sam jestem biegłym rewidentem, dlatego z tym większą przyjemnością w niej uczestniczę. Ponadto tematyka ładu korporacyjnego jest mi bardzo bliska, dlatego tym bardziej jestem zaszczycony, że mogę kilka słów zdań wygłosić do Państwa. Mam też świadomość że uczestnikami naszej konferencji są przede wszystkim biegli rewidenci, ale mam nadzieję że nie tylko bo oczywiście możemy mówić o ładzie korporacyjnym w kontekście biegłych rewidentów, ale temat jest zdecydowanie szerszy.

Najpierw może krótkie odniesienie czym dla mnie jest ład korporacyjny. Otóż są to wszystkie relacje jakie panują pomiędzy trzema organami spółek tj. walnym zgromadzeniem, radą nadzorczą a zarządem, również relacje wewnątrz tych organów. Wzorcowy ład korporacyjny będzie oznaczał, że żaden z organów nie ma przesadnie uprzywilejowanej pozycji, ani też żaden z poszczególnych członków tych organów nie jest uprzywilejowany, czy też wręcz przeciwnie – pokrzywdzony.

Odpowiadając na pytanie z tematu naszego panelu – czy leci z nami pilot, czyli kto pilnuje ładu korporacyjnego w Polsce. Rola biegłych rewidentów i firm audytorskich w obszarze ładu korporacyjnego – rzeczywiście zastanawiałem się komu przypisać i w jakim zakresie ową odpowiedzialność. I nie ma tutaj łatwej odpowiedzi. Niewątpliwie wydaje się, że główną odpowiedzialność za to jak funkcjonuje ład korporacyjny w konkretnej spółce, w konkretnym podmiocie, ponoszą jego mocodawcy, czyli akcjonariusze, udziałowcy, wspólnicy. Ale przypisanie odpowiedzialności za ład korporacyjny w Polsce tej grupie, byłoby w mojej ocenie dużym nadużyciem. Owszem za pozytywne rozwiązania w konkretnym podmiocie zawsze będę chwalił pomysłodawców, ale proszę pamiętać, że podmioty gospodarcze (w tym też i sam ład korporacyjny) nie istnieje w próżni oderwanej od rzeczywistości, funkcjonuje w konkretnym otoczeniu prawnym, w konkretnym otoczeniu doradczym, czy wreszcie w konkretnej kulturze korporacyjnej.

I na tak postawione pytanie – kto odpowiada za ład korporacyjny w Polsce – odpowiedź chyba jest jedna – my wszyscy. Oczywiście każdy z nas w zupełnie innym zakresie, bo każdy z nas jest w zupełnie innym miejscu i inne ma przypisane zadania. Myślę jednak, że każdy krok jest ważny, nawet ten najmniejszy i uważam że budowanie ładu korporacyjnego każdy powinien rozpoczynać od siebie. Zadania do wykonania mają tutaj zarówno właściciele, ale też wszyscy doradcy którzy podpowiadają, jak ten ład korporacyjny w konkretnej jednostce ma wyglądać. Swoje zadania mają również osoby które są czy to w zarządzie, czy to w radzie nadzorczej, ale swoje zadania mają również organy kontrolne i nadzorcze, które nie tylko powinny kontrolować i nadzorować, ale też podpowiadać te rozwiązania, które będą sprzyjały abyśmy mogli powiedzieć, że corporate governance w Polsce działa. I w tej grupie oczywiście są zadania dla biegłych rewidentów, ale na pewno nie jest to zadanie wiodące tylko wspierające ogół działań.

Natomiast jako przesłanie, ale też zadania dla każdego z nas, jak dołożyć cegiełkę do budowy ładu korporacyjnego w Polsce, zachęcam do pierwszego kroku – zacznijmy stosować już dzisiaj funkcjonujące regulacje prawne w zakresie ładu korporacyjnego, a na pewno w ten sposób przyczynimy się do poprawy jego postrzegania w Polsce.

Dziękuję za zaproszenie do udziału w Konferencji.

Więcej o Konferencji (w tym link do nagrania) na https://pana.gov.pl/lad-korporacyjny-2022/