Piotr Rybicki na Konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych”

649
views

Kadra zarządzająca, podejmująca decyzje w imieniu spółki, powinna mieć bardzo dobrą orientację w aktualnych przepisach prawnych, finansowych oraz podatkowych. Prezesi oraz członkowie zarządu są osobiście odpowiedzialni za właściwe zarządzanie spółką w tym także za trafność podejmowanych przez nich decyzji.

Szczególnie teraz w warunkach kryzysu gospodarczego jest to ogromnie ważne, gdyż ekonomiczne i prawne skutki podejmowanych decyzji są często nie do przewidzenia.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie, którego celem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat odpowiedzialności członków zarządu, ukazanie zagrożeń oraz sposobów ich minimalizowania. Uczestnicy zapoznają się z zakresem odpowiedzialności cywilnej, podatkowej, karnej oraz karno – skarbowej z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji prawnych.

2 –dniowa konferencja dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy osobami pełniącymi podobne funkcje w przedsiębiorstwach.

Zapraszamy Państwa do grona uczestników konferencji „Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych” w dniach 24-25 maja 2023 r. w Warszawie.

Piotr Rybicki był moderatorem panelu dyskusyjnego pt. „Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych”

Więcej informacji na stronie organizatora: https://www.pb.pl/konferencje/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-i-rady-nadzorczej-w-spolkach-kapitalowych-b6d22021-7c88-42e3-8317-03a93e3412d8