IX Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych 28-29 marca 2022 r.

916
views

Podczas odbywającego się w dniach 28-29 marca 2022 r. w Poznaniu IX Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych zapraszamy szczególnie do udziału w panelu pt. „Rada nadzorcza, i niezależni eksperci w jej szeregach, jako element profesjonalizacji i budowania wartości rynkowej w praktyce firm rodzinnych„. Moderatorem panelu będzie Piotr Rybicki – Zawodowy członek rad nadzorczych i komitetów audytów, biegły rewident, fundator i ekspert portalu nadzórkorporacyjny.pl

IX Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych to wydarzenie unikatowe w skali światowej. Wśród prelegentów są właściciele największych firm rodzinnych w Polsce i na świecie, którzy chętnie dzielą się doświadczeniami, jak radzić sobie z wyzwaniami przedsiębiorczości rodzinnej i jak budować długowieczne firmy, dbając o dobre relacje w rodzinie. Inicjując Kongres, Instytut Biznesu Rodzinnego stworzył platformę wymiany wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.

Szczegółowe informacje na stronie: https://kongresfirmrodzinnych.pl/