Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych – 13 marca 2024 – WARSZAWA

1164
views

Spotkanie Klubu Członków Rad Nadzorczych odbędzie się 13 marca 2024 r. (środa) w Warszawie, od godz. 15.00.

Temat spotkania: Raportowanie klimatyczne

Eksperci:

Daniel Kiewra – główny ekspert Forum Odpowiedzialnego Biznesu ds. klimatu i energii – w Forum Odpowiedzialnego Biznesu od lutego 2022, odpowiedzialny m.in. za rozwój projektów badawczych i edukacyjnych. Ekonomista i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie analiz finansowych i strategicznych. Współautor publikacji dla polskich i europejskich partnerów społecznych związanych z polityką przemysłową, rynkiem pracy i dialogiem społecznym. Ekspert od polityk transformacji energetycznej (w tym sprawiedliwej transformacji), strategii klimatycznych i dekarbonizacji przemysłu oraz zrównoważonego rozwoju. Uczestnik licznych projektów (w tym badawczych) realizowanych we współpracy z: administracją publiczną na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, sektorem prywatnym, stowarzyszeniami biznesowymi, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi i filantropijnymi. Absolwent i były wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. Prywatnie miłośnik kina i teatru oraz dobrej kuchni.

Przemysław Oczyp – Konsultant, trener, mentor i ekspert ESG, Partner w KPMG w dziale ESG, Climate, and Nature, założyciel firmy doradczej Go Responsible. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie raportowania pozafinansowego, budowaniu strategii ESG, badaniu oczekiwań interesariuszy, strategii klimatycznych. Wraz z zespołem kreuje ambitne projekty podwyższające standard raportowania na Polskim rynku wśród największych przedsiębiorstw oraz tworzy ambitne strategie ESG dla korporacji. Współpracował przy opracowaniu i wydaniu wielu raportów CSR/ESG, zintegrowanych oraz strategii ESG m.in dla BNP Paribas, Grupy mBank, Grupy Lotos, Grupy ENEA, Grupy Polpharma, Allegro, Kompanii Piwowarskiej, T-Mobile, Credit Agricole, Santander, Grupy TAURON, PGNiG. Realizował liczne projekty doradcze z zakresu ESG, co roku wspierając ponad 30 firm

Jarosław Rot – Dyrektor Wykonawczy w Banku BNP Paribas, odpowiedzialny za Obszar Zrównoważonego Rozwoju, członek rozszerzonego Zarządu Banku (Executive Committee).
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (dwa dyplomy), uczestnik licznych programów rozwoju menadżerów realizowanych m.in. przez Grupę BNP Paribas, Harvard Business School, Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Queen Hedvig Academy oraz IMD.
Na przestrzeni blisko 20 lat swojej aktywności zawodowej wielokrotnie angażował się w prace grup roboczych przy Związku Banków Polskich, przyczyniając się do wypracowywania nowych standardów i rozwiązań w zakresie zarządzania kapitałem, płynności średnio i długoterminowej oraz ESG. Z ramienia ZBP był wyznaczany jako ekspert wspierający sejmowe prace Komisji Finansów Publicznych w zakresie sekurytyzacji oraz reprezentujący środowisko bankowe w konsultacjach dotyczących wspomnianych powyżej zagadnień prowadzonych z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów. Przez kilkanaście lat aktywnie współtworzył polski rynek międzybankowy, współpracując z przedstawicielami innych banków oraz z Narodowym Bankiem Polskim.
Od kilku lat aktywnie wspiera rozwój programów i instrumentów pozwalających przeciwdziałać zmianom klimatycznym oraz sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Inicjator powołanego w 2018 roku w Banku BNP Paribas centrum kompetencji w zakresie finansowania programów zrównoważonego rozwoju we współpracy z międzynarodowymi i krajowymi instytucjami finansowymi.
Od 2020 roku sprawuje w banku funkcję Chief Sustainability Officera i Przewodniczącego Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach rynkowych skupionych wokół transformacji energetycznej. Jest przedstawicielem Komitetu Sterującego Chapter Zero Poland oraz członkiem Rady ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu.
Za wkład w rozwój polskiej bankowości uhonorowany Odznaką Honorową Związku Banków Polskich oraz Medalem im. Mikołaja Kopernika.

Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.