Planowane zmiany w egzaminie dla kandydatów na członków organów nadzorczych SSP

516
views

Planowane zmiany: https://legislacja.gov.pl/docs//569/12382050/13037852/13037853/dokument656931.pdf

Obecnie obowiązująca regulacja: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001022/O/D20201022.pdf (Dz.U. z 2020 r. poz. 1022)

Kluczowe planowane zmiany:
– obniżenie liczby pytań na części pisemnej z 150 na 100 (i jednoczesne zmniejszenie czasu na 100 minut), do zaliczenia niezbędne będzie zdobycie 75 pkt (dotychczas 100/150)
– podczas pisemnej części egzaminu zdający nie będzie mógł korzystać z żadnych materiałów (dotychczas mógł korzystać z materiałów udostępnionych przez MAP).

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany nie zostały jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.