Kluczowe sprawy badania – koniecznie przeczytaj!

2077
views

Jako członek rady nadzorczej spółki, ktora podlega badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, koniecznie zapoznaj się z kluczowymi sprawami badania, która znajdują się w sprawozdaniu biegłego rewidenta z badania.

Kluczowe sprawy badania są tymi sprawami, które według zawodowego osądu biegłego rewidenta były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego.

Przykład: https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2021-02/SBRzB_Grupa_Zywiec_31.12.2020_skonsolidowane_202102241562701845.xhtml

Krajowy Standard Badania 701 https://www.pibr.org.pl/assets/meta/4119,1.30%20KSB%20701.pdf